Teisės aktai

Nr. Data Tipas Pavadinimas
T2-295 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T2-294 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl akligatvio pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
T2-293 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
T2-292 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T2-291 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-205 "Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise" pakeitimo
T2-290 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
T2-289 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T2-288 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
T2-287 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
T2-286 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
T2-285 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T2-260 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo"
T2-284 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-283 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-313 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
T2-282 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl buto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T2-281 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl savivaldybės būsto pardavimo
T2-280 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
T2-279 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-257 „Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projekto“ pripažinimo netekusiu galios
T2-278 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T2-277 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
T2-276 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
T2-275 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-6 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo" pripažinimo netekusiu galios
T2-274 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T2-273 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
T2-272 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T2-271 2021-09-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
T2-270 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Petreikių kaime, Žalgirio seniūnijoje
T2-269 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
T2-268 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T2-267 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T2-266 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo
T2-265 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
T2-264 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T2-263 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
T2-262 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl kišenpinigių smulkioms išlaidoms dydžio patvirtinimo tėvų globos netekusiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) Kretingos socialinių paslaugų centre
T2-261 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamo (rūpinamo) vaiko aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis piniginių normų tvirtinimo
T2-260 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T2-259 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo" pakeitimo
T2-258 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo
T2-257 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
T2-256 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
T2-255 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
T2-254 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T2-253 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
T2-252 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
T2-251 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo
T2-250 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
T2-249 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
T2-248 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
T2-247 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T2-246 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T2-245 2021-08-26 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
T2-244 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams “ pakeitimo
T2-243 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
T2-242 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Žalgirio seniūnijoje
T2-241 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos
T2-240 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
T2-239 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo
T2-238 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
T2-237 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T2-236 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
T2-235 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
T2-234 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T2-233 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
T2-232 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl valstybės turto perėmimo
T2-231 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo
T2-230 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
T2-229 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo
T2-228 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
T2-227 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-316 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo
T2-226 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“
T2-225 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“
T2-224 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T2-223 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T2-222 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
T2-221 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
T2-220 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2023 metų investicijų plano derinimo
T2-219 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
T2-218 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
T2-217 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
T2-216 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, IV etapas“
T2-215 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl projekto „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo
T2-214 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl pritarimo projektui "Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos rajono savivaldybės elektros energijos poreikiams"
T2-213 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T2-212 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo“ pakeitimo
T2-211 2021-06-30 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T2-210 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
T2-209 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos teisinėms paslaugoms apmokėti
T2-208 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei pavadinimų suteikimo Kretingos miesto seniūnijoje
T2-207 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo
T2-206 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
T2-205 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T2-204 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-172 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise" pakeitimo
T2-203 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo
T2-202 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl atstovo į Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos tarybą skyrimo
T2-201 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo
T2-200 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendime Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
T2-199 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
T2-198 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo
T2-197 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
T2-196 2021-05-27 Tarybos sprendimas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo