Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2022-02-24 T2-65
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2022-02-24 T2-64
Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo
2022-02-24 T2-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
2022-02-24 T2-62
Dėl kainų už teikiamas socialines paslaugas Dienos veiklos centre nustatymo
2022-02-24 T2-61
Dėl pritarimo dalyvauti "Tūkstantmečio mokyklų" programoje partnerio teisėmis
2022-02-24 T2-60
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-02-24 T2-59
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24 T2-58
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo
2022-02-24 T2-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2022-02-24 T2-56
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24 T2-55
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2021 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai
2022-02-24 T2-54
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-02-24 T2-53
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-02-24 T2-52
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2022-02-24 T2-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-24 T2-50
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo
2022-02-24 T2-49
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-02-24 T2-48
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo
2022-02-24 T2-47
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2022-02-24 T2-46
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitos tvirtinimo
2022-01-27 T2-45
Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-01-27 T2-44
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2022-01-27 T2-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-01-27 T2-42
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2022-01-27 T2-41
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-40
Dėl nuompinigių už Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-27 T2-39
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2022-01-27 T2-38
Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine ir savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo
2022-01-27 T2-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo
2022-01-27 T2-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koregavimo, ištaisant techninę klaidą
2022-01-27 T2-35
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2008-2020 m. ataskaitų aprobavimo
2022-01-27 T2-34
Dėl pritarimo pasiūlymams pakeisti Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas
2022-01-27 T2-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-01-27 T2-32
Dėl Komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo
2022-01-27 T2-31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro steigimo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-29
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2022-01-27 T2-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-273 „Dėl viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-27 T2-27
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. tarybos sprendimo Nr. T2-26 „Dėl viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-27 T2-26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-275 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-27 T2-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-271 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-27 T2-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. tarybos sprendimo Nr. T2-272 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-01-27 T2-23
Dėl 2020 m. spalio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-22
Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų lovadienio kainos nustatymo
2022-01-27 T2-21
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo
2022-01-27 T2-20
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-19
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos tvirtinimo
2022-01-27 T2-18
Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-27 T2-17
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-01-27 T2-16
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2022-01-27 T2-15
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-14
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo
2022-01-27 T2-13
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2022 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2022-01-27 T2-11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2022-01-27 T2-10
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2022-01-27 T2-9
Dėl projekto „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Kretingoje“ įgyvendinimo
2022-01-27 T2-8
Dėl projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Kretingos r.“ įgyvendinimo
2022-01-27 T2-7
Dėl projekto pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“
2022-01-27 T2-6
Dėl lėšų skyrimo
2022-01-27 T2-5
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2022-01-27 T2-4
Dėl 2022 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2022-01-27 T2-3
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-01-27 T2-2
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-01-27 T2-1
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-363
Dėl asmens duomenų tvarkymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-12-22 T2-362
Dėl sutikimo pertvarkyti turtą
2021-12-22 T2-361
Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei gatvės pavadinimo suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2021-12-22 T2-360
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-12-22 T2-359
Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos
2021-12-22 T2-358
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2021-12-22 T2-357
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn
2021-12-22 T2-356
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-295 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise" pakeitimo
2021-12-22 T2-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-12-22 T2-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2021-12-22 T2-353
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo" pakeitimo
2021-12-22 T2-352
Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-12-22 T2-351
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-350
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-348
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-347
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2021-12-22 T2-346
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-22 T2-345
Dėl Dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo
2021-12-22 T2-344
Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Kretingos rajono savivaldybėje
2021-12-22 T2-343
Dėl priemokos nustatymo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
2021-12-22 T2-342
Dėl neatleidimo nuo žemės mokesčio
2021-12-22 T2-341
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo
2021-12-22 T2-340
Dėl projekto „Individualių namų valdų savininkų aprūpinimas antrinių žaliavų surinkimo konteineriais Kretingoje“ įgyvendinimo
2021-12-22 T2-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo
2021-12-22 T2-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-12-22 T2-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-25 T2-336
Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo
2021-11-25 T2-335
Dėl Miško gatvės Raguviškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo
2021-11-25 T2-334
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2021-11-25 T2-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-11-25 T2-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-11-25 T2-331
Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos
2021-11-25 T2-330
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-11-25 T2-329
Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise