Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2021-04-29 T2-128
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo
2021-04-29 T2-127
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2020 metų investicijų plano derinimo
2021-04-29 T2-126
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29 T2-125
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-194 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
2021-04-29 T2-124
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2021-04-29 T2-123
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29 T2-122
Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29 T2-121
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29 T2-120
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-04-29 T2-119
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-04-29 T2-118
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-186 „Dėl pritarimo projektui „Wifi4eu: interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimas“ ir dotacijos susitarimo pasirašymo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-04-29 T2-117
Dėl leidimo paimti 180,3 tūkst. Eur ilgalaikę banko paskolą iš akcinės bendrovės Šiaulių banko
2021-04-29 T2-116
Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą
2021-04-29 T2-115
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. Sprendimo Nr. T2-178 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
2021-04-29 T2-114
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-04-29 T2-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-04-29 T2-112
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo" panaikinimo
2021-04-29 T2-111
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus nusišalinimo
2021-03-25 T2-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui" pakeitimo
2021-03-25 T2-109
Dėl Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo Kretingos rajone 2021–2023 metais veiksmų plano patvirtinimo
2021-03-25 T2-108
Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-25 T2-107
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-25 T2-106
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-25 T2-105
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-25 T2-104
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-03-25 T2-103
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo"pakeitimo
2021-03-25 T2-102
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-03-25 T2-101
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-100
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo
2021-03-25 T2-99
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-03-25 T2-98
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms
2021-03-25 T2-97
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2020 metų veiklos ir finansinei ataskaitai
2021-03-25 T2-96
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m.gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-95
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-93
Dėl 2021-2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2021-03-25 T2-92
Dėl 2020-2022 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo
2021-03-25 T2-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos tvirtinimo
2021-03-25 T2-90
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo
2021-03-25 T2-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-03-25 T2-88
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
2021-03-25 T2-87
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2021-03-25 T2-86
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-85
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-84
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2021-03-25 T2-83
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų administracijos direktoriaus ir administracijos veiklos ataskaitos
2021-03-25 T2-82
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos
2021-03-25 T2-81
Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo
2021-03-25 T2-80
Dėl leidimo išdavimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2021-03-25 T2-79
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-03-25 T2-78
Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo bei kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
2021-03-25 T2-77
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-03-25 T2-76
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
2021-02-25 T2-75
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui
2021-02-25 T2-74
Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo
2021-02-25 T2-73
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-02-25 T2-72
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2021-02-25 T2-71
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25 T2-70
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-25 T2-69
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-25 T2-68
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-25 T2-67
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-25 T2-66
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo
2021-02-25 T2-65
Dėl Kretingos muziejaus 2021 metų veiklos plano tvirtinimo
2021-02-25 T2-64
Dėl Kretingos muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2021-02-25 T2-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-337 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25 T2-62
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2021-02-25 T2-61
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Kretingos rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-02-25 T2-60
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo“
2021-02-25 T2-59
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2021-02-25 T2-58
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-02-25 T2-57
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo
2021-02-25 T2-56
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo
2021-02-25 T2-55
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020¬2023 metų korupcijos prevencijos programos 2020 metų priemonių įgyvendinimui irs Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai
2021-02-25 T2-54
Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu
2021-02-25 T2-53
Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-25 T2-52
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2021-02-25 T2-51
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2021-02-25 T2-50
Dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2021-02-25 T2-49
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-144 "Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo" pakeitimo
2021-02-25 T2-48
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2021-02-25 T2-47
Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų
2021-02-25 T2-46
Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams" įgyvendinimo
2021-02-25 T2-45
Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos
2021-02-25 T2-44
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2021-02-25 T2-43
Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų
2021-02-25 T2-42
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo
2021-02-25 T2-41
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas (II etapas)“
2021-02-25 T2-40
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2021-02-25 T2-39
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos tvirtinimo
2021-01-29 T2-38
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2019–2022 metams tvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-29 T2-37
Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai
2021-01-29 T2-36
Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Darbėnų seniūnijoje
2021-01-29 T2-35
Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo
2021-01-29 T2-34
Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo
2021-01-29 T2-33
Dėl sporto salių panaudos
2021-01-29 T2-32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-01-29 T2-31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2021-01-29 T2-30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-01-29 T2-29
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo