Naujienos

Spalio 27 dieną – 19-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 27 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 19-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 23 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.  Išsamiau »

Paskirstytos lėšos paramos prašiusioms sodininkų bendrijoms

Savivaldybė paskirstė biudžete numatytus 5 tūkst. eurų visoms septynioms paramos prašiusioms Kretingos rajono sodininkų bendrijoms.  Išsamiau »

Skelbimai

Skelbiamas konkursas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.  Išsamiau »

Parengtas Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų Korupcijos prevencijos programos projektas

Informuojame, kad yra parengtas Kretingos rajono savivaldybės 2016–2019 metų Korupcijos prevencijos programos projektas. Kviečiame visus suinteresuotus subjektus teikti pastabas ir pasiūlymus Antikorupcijos komisijai, tel.  Išsamiau »

Spalio 25 dieną Lietuvos teismuose – nemokamos teisinės konsultacijos

Pirmą kartą Lietuvoje visą spalio 25 dieną – Europos teisės dieną – Lietuvos teismuose bus galima nemokamai konsultuotis: gauti atsakymų į kasdienius teisinius testamentų, žemės dalybų, skyrybų ir kitus klausimus, daugiau sužinoti apie teismų veiklą.  Išsamiau »

Spalio 21–22 dienomis – tradicinė rudeninė maisto „Maisto banko“ akcija

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ spalio 21–22 d. organizuoja tradicinę rudeninę maisto produktų rinkimo akciją prekybos centruose.  Išsamiau »

Kviečiamas Švietimo komiteto posėdis

  Darbotvarkė
2016 m. spalio 20 d. 14 val. kviečiamas Švietimo komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė
Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų vadovų darbo grafiko patvirtinimo

Kviečia į pasitarimą „Mokymosi visą gyvenimą plėtros perspektyvos Kretingos rajone“

Spalio 19 ir 20 dienomis Kretingos rajono švietimo centro (J. Pabrėžos g. 8, Kretinga) salės II-ame aukšte vyks socialinių partnerių, organizuojančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi renginius Kretingos rajono gyventojams, pasitarimas  „Mokymosi visą gyvenimą plėtros perspektyvos Kretingos rajone“.  Išsamiau »

Bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Spalio 19 d. organizuojamas Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio metu bus įjungiamos sirenos, perduodamas informacinis pranešimas gyventojams.  Išsamiau »

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškoje seniūnijoje

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškoje seniūnijoje bus dalijama 2016 m. spalio mėn.  Išsamiau »

Labdara maisto produktais Kretingos mieste

Labdara maisto produktais Kretingos mieste bus dalijama 2016 m. spalio mėn.:

  • 18 dieną – nuo 12 val. iki 15 val.
  • 19 dieną – nuo 10 val. iki 15 val.

   Išsamiau »

Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanoti vyskupo M. Valančiaus atminimo medaliu

Iki šių metų lapkričio 15 dienos Kretingos rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu. Savivaldybės tarybos įsteigtu atminimo medaliu nusipelnę asmenys bus apdovanoti ir pagerbti iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime, kuris Kretingoje vyks vasario mėnesį.  Išsamiau »

Bus renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos

Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama smulkiesiems ūkiams yra viena laukiamiausių šalies ūkininkų. Nuo spalio 10 d. iki lapkričio 4 d. numatytas dar vienas, jau antrasis šiais metais, šaukimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 000 000 eurų paramos.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės, savivaldybės viešosios įstaigos, esančios Kretingoje, Žemaitės alėja 1, LT 97106, vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 16 vyks 2016-09-21 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:86) Bendrabučio g. 22, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

2. Vieno buto gyvenamojo namo techninio projekto sklypo sutvarkymo dalis, koreguojant detaliuoju planu numatytą statybos zoną ir statybos ribą, (žemės skl. kadastro Nr. 5657/0003:65) Bendrabučio g. 20, Dupulčių k., Kretingos r. sav.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas: Kretingos m. sav., Kretingos sen., Tiekėjų g. 41. (kad. Nr.: 5634/0010:13)  Išsamiau »

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Pakartotinai informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Turgaus a. 20, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. sausio 2d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: M. Valančiaus g. 2, Salantų m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad papildomai skelbiamas bendrąja tvarka parengto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5670/0004:225, Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  Išsamiau »

Visuomenės informavimas apie numatomo projektuoti statinio projektinius pasiulymus

Numatomo projektuoti statinio, vietoje numatyto griauti statinio, adresas: Vytauto g. 151, Kretingos m., Kretingos r. sav.  Išsamiau »

Pradedamas rengti teritorijos detalusis planas

Informuojame apie pradedamą rengti teritorijos Salantų m., Kretingos r., detalųjį planą.  Išsamiau »

Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinio statinio, adresu Savanorių g. 23A, Kretingoje, supaprastintas statybos projektas

Statinio statybvietės adresas: Savanorių g. 23A, Kretinga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0006:333  Išsamiau »

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra

Baigta susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra dėl numatomo „Poilsio paskirties pastatų, vieno buto blokuotų gyvenamųjų namų, vieno buto gyvenamųjų namų Teresiečių g. 21, Kretingos m., ir D2 kategorijos gatvės“ projekto.  Išsamiau »

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą

Informacija apie baigtą susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūrą dėl pritarimo „Techninių apžiūrų patalpų Tiekėjų g. 32, Kretingoje, rekonstravimo projekto” projektiniams pasiūlymams.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas