Naujienos

Kviečia pavasarinė „Maisto banko“ akcija

Kretingoje, kaip ir visoje Lietuvoje, šių metų kovo 22–23 dienomis vyks tradicinė pavasarinė „Maisto banko“ akcija. Jos metu šį penktadienį ir šeštadienį parduotuvėse savanoriai vėl kvies geros valios žmones paaukoti ilgiau negendančių maisto produktų nepasiturintiems.   Išsamiau »

Skelbiama darbdavių, įgyvendinsiančių 2019 metų užimtumo didinimo programą, atranka

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atrankos konkursą atlikti darbams, numatytiems 2019 metų Kretingos rajono užimtumo didinimo programoje.  Išsamiau »

Rajone vyks karinės pratybos

Informuojame, kad kovo 1924 dienomis Kretingos, Klaipėdos, Skuodo, Šilutės, Šilalės, Tauragės, Rietavo ir Plungės rajonų savivaldybių teritorijose vyks Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės karinės pratybos.  Išsamiau »

Skelbimai

Komitetų posėdžiai

 
Darbotvarkė
Kovo 25 d. 13 val. kviečiamas Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdis. 
Komiteto pirmininkas Dangiras Samalius
Dėl 46-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų
Kovo 25 d. 15 val. kviečiamas Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkas Vaidas Kuprelis
Kovo 26 d. 10 val. kviečiamas Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkas Vytautas Lukauskas
Kovo 26 d. 15 val. kviečiamas Švietimo komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė
Kovo 27 d. 13 val. kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.
Komiteto pirmininkė Augenija Juknevičienė
Kovo 27 d. 15 val. kviečiamas Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis. 
Komiteto pirmininkas Steponas Baltuonis
 
46-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2018 m. kovo 28 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškoje seniūnijoje

Labdara maisto produktais Kretingos kaimiškoje seniūnijoje bus dalijama 2019 m. kovo mėn.:  Išsamiau »

Traktorių ir traktorinių priekabų techninių apžiūrų grafikas 2019 m.

Informuojame, kad prasidėjo kasmetinė traktorių ir priekabų techninė apžiūra. Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.  Išsamiau »

Priminimas apie prievoles ūkininkams, ketinantiems įsigyti ar parduoti kiaules ar paršelius

Kretingos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Kretingos VMVT) inspektoriai pastebi, kad vis dar pasitaiko pažeidimų, susijusių su kiaulių skaičiaus registravimu, ausų įsagais nepaženklintų paršelių įsigijimu ar kiaulių pardavimu, privalomų dokumentų pildymu. Atėjus pavasariui ir suintensyvėjus prekybai ūkiniais gyvūnais, Kretingos VMVT primena apie prievoles ūkininkams, ketinantiems įsigyti, parduoti kiaules ar paršelius.  Išsamiau »

Kviečiame sodininkų bendrijas teikti paraiškas paramai gauti

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos, siekiančios tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, nuo š. m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. gali teikti prašymus finansinei paramai gauti.  Išsamiau »

Ilgėja „Tėvų linijos“ darbo laikas

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val. Tad nemokamos anoniminės psichologų pagalbos visoje Lietuvoje sulauks daugiau tėvų, globėjų ir senelių.  Išsamiau »

Kviečiame pateikti nuomonę ir pastabas dėl keičiamų verslo nuostatų

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia verslo atstovus pateikti pasiūlymus ir pastabas dėl parengto Kretingos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų pakeitimo projekto.  Išsamiau »

Priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų dėmesiui

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai. Aktuali Įstatymo nuostata, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas atnaujinamas (jei buvo sustabdytas) ar pratęsiamas (kai pasibaigęs terminas) tik pateikus atskirą prašymą savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui. Prašymą gali pateikti asmuo arba įgalioti asmenys, sutuoktiniai, artimi giminaičiai, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai arba globėjai.  Išsamiau »

Skelbiamas siūlymų dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo priėmimas

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, tai pat už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.  Išsamiau »

Skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).  Išsamiau »

Kviečiame teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. vasario 22 d. iki kovo 15 d. teikti paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:  Išsamiau »

Kviečiame aktyviai dalyvauti Nacionaliniame ekonomikos egzamine

Tai unikali iniciatyva, skirta kiekvienam, norinčiam pagauti ekonomikos ritmą, pasitikrinti ekonomikos žinias ir geriau ją suprasti. Antrą kartą organizuojamas Nacionalinis ekonomikos egzaminas provokuoja mąstyti ir kviečia pastebėti, kiek daug ekonomikos yra mūsų kasdienybėje.

Nacionalinis ekonomikos egzaminas vyks kovo 27 dieną, nuo 10 iki 19 valandos.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis vyks 2019-03-27 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

 

1. Detaliuoju planu numatytos teritorijos statybos ribos, statybos zonos keitimas Sodininkų g. 19, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. (kad. Nr. 5637/0001:749)

2. Detaliuoju planu numatytos teritorijos inžinerinių tinklų sprendinių keitimas Sodininkų g. 17, Padvarių k., Kretingos r., (kad. Nr. 5637/0001:748)

3. Detaliuoju planu numatytos teritorijos inžinerinių tinklų sprendinių keitimas Audrų aklg. 22, Kiauleikių k., Kretingos r., (kad. Nr. 5670/0004:190)

4. Detaliuoju planu numatytos teritorijos inžinerinių tinklų sprendinių keitimas Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos r., (kad. Nr. 5660/0004:75)

 

Parengti religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos statybos projektiniai pasiūlymai

Religinės paskirties pastatų Bažnyčios, parapijos namų, klebonijos, Mokyklos g. 2E, Vydmantų k., Kretingos r. sav. statybos projektas.  Išsamiau »

Parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Pastato - daržinės (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2030) rekonstravimo keičiant pastato paskirtį iš sandėliavimo į pagalbinio ūkio - daržinė, pastato - veršidė (unikalus daikto Nr. 5698-7009-2041) rekonstravimo ir mėšlidės statybos, Beržų g. 30C, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., projektiniai pasiūlymai“.  Išsamiau »

Parengti lietaus nuotekų tinklų statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus gyvenamojo namo, ūkinio pastato rekonstravimo į du vieno buto blokuotus gyvenamuosius namus su prekybos paskirties patalpomis, malkinės griovimo, Birutės g. 13, Kretingoje, projekto projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Parengti vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato statybos projekto keitimo projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio pastato, Nemuno g. 19, Kretingoje, statybos projekto keitimo (A laida) projektinius pasiūlymus  Išsamiau »

Pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-82 keitimas (toliau – Detalusis planas).  Išsamiau »

Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad rengiamas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, (8 445) 51031, (8 445) 54503, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė: www.kretinga.lt  Išsamiau »

Parengtas degalinės su plovykla statybos projektas

Š.m. kovo mėn. 6 d. 17val. Kretingos r. savivaldybės (Savanorių g. 29A) salėje, įvyks viešas susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su projektu: „Degalinė su plovykla Šiaulių pl. 46 Vydmantai Kretingos r. sav. statybos projektas“  Išsamiau »

Parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.5604/0001:0340), esančio Kadagynų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.  Išsamiau »

Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rožyno g. Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-332, koregavimas  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (taikoma pirkimams, pradėtiems iki 2017 m. birželio 30 d.)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2017-04-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2017-02-21)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

Nuo 2017-07-01 pirkimų skelbimus rasite čia.

Nuo 2015-07-01 iki 2017-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

Sudarytas sutartis rasite čia.

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 iki 2017-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų viešųjų pirkimų planas

 

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas