Naujienos

Diskutuota, kokią tolesnę perspektyvą mato pati Kretingos technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė

Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika ir administracijos direktorius Virginijus Domarkas, Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila vakar lankėsi Kretingos technologijos ir verslo mokykloje, siekiant aptarti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtą valstybinių profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarkos plano projektą bei išgirsti, kokią nuomonę šiuo klausimu turi pati mokyklos administracija ir jos bendruomenės atstovai.  Išsamiau »

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ turės naują vadovą, Salantų gimnazijos direktorius neišrinktas

Kretingos rajono savivaldybės administracija kovo 13 dieną organizavo konkursus Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ir Salantų gimnazijos direktorių pareigoms užimti.  Išsamiau »

Skelbimai

Kviečiamas Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 20 d. 14 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaitos.
2. Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. nustatytų siektinų veiklos rodiklių viešosioms įstaigoms įvykdymo vertinimo ir mėnesinės algos
kintamosios dalies dydžio nustatymo vadovams.
3. Dėl siektinų veiklos rodiklių viešosioms įstaigoms 2018 m. nustatymo.
4. Dėl socialinių darbuotojų darbo organizavimo ir darbo krūvio Kretingos socialinių paslaugų centre.

Kviečiamas Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 19 d. 14 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Dėl Kretingos rajono kultūros centro ir Kretingos rajono Salantų kultūros centro kainų keitimo.
2. Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos programos 2018 m. priemonėms įgyvendinti.

Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 15 d. 15 val. kviečiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretingoje, II a.
1. Dėl ribotos apimties audito ataskaitos.
2. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos.

Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės

Kovo 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės). Atkreipiame dėmesį į pagrindinius pakeitimus.

Tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai žemdirbiams itin aktualūs, nes iki pasėlių bei kitų plotų deklaravimo pradžios liko vos daugiau kaip mėnuo (numatoma, kad pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 16 d.). Trumpai supažindiname su pagrindiniais taisyklių pakeitimais.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas į Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kat.)

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kai 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą; gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.  Išsamiau »

Kretingos rajone bus surenkamos asbesto turinčių gaminių atliekos

Kretingos rajono savivaldybės administracija teikė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui ir gavo finansavimą asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui iš gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų. Todėl kviečiame individualių ir visuomeninės paskirties pastatų savininkus ir (ar) valdytojus, turinčius asbesto turinčių gaminių atliekų ar planuojančius 2018 metais keisti pastatų stogus, kur susidarys asbesto turinčių gaminių atliekų, iki 2018 m. kovo 31 d. kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administraciją (Savanorių 29A, Kretinga, 311 kab., tel. 8 445 75606, el.p. ausra [dot] margeviciene [at] kretinga [dot] lt, nurodant pastato savininką ar valdytoją, adresą ir faktiškai sukauptą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį).  Išsamiau »

Planuojamų stebėti maudyklų sąrašas

Kretingos rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir planuodama vykdyti Kretingos rajone esančių maudyklų vandens kokybės stebėseną, kviečia visuomenę susipažinti su planuojamų stebėti maudyklų sąrašu:  Išsamiau »

Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas

Kviečiame registruotis į nemokamas projekto „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms“ veiklas.  Išsamiau »

Kviečiamas Švietimo komiteto posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 15 d. 14 val. kviečiamas Švietimo komiteto posėdis, kuris vyks Savivaldybės II a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga.
Dėl 2017 metų švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų

Savivaldybės administracija perka 9 butus

Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 1-o kambario, 2-jų kambarių ir 3-jų kambarių butus Kretingos mieste (bet kurioje vietoje Kretingos mieste), 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus Salantų mieste, 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus Darbėnų mstl., 1-o kambario ir 3-jų kambarių butus Vydmantų k.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas į Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).  Išsamiau »

Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindama projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ sukūrė Pertvarkos viešinimo 15 sekundžių trukmės filmukus:  Išsamiau »

Kviečiame sodininkų bendrijas teikti paraiškas paramai gauti

Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančios sodininkų bendrijos, siekiančios tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus, nuo š. m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. gali teikti prašymus finansinei paramai gauti.  Išsamiau »

Priimamos paraiškos 2018 metų užimtumo didinimo programai vykdyti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių (pagal 2018 metų užimtumo didinimo programą – rajono biudžetinės įstaigos) atrankos konkursą atlikti darbams, numatytiems 2018 metų užimtumo didinimo programoje.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis vyks 2018-03-21 14 val., Kretingos r. savivaldybės I a. posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

1. Detaliuoju planu numatytos statinių statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo sprendinių keitimas Rotušės a. 2, Kretingos m. (kad. Nr. 5634/0008:518).

 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5660/0003:0650) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos rajone. Plotas 0.8940 ha.

Planavimo tikslai: žemės sklypo kadastro (kad. Nr. 5660/0003:0650) Kvecių k., Kretingos r. sav. dalyje, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.  Išsamiau »

Parengtas SPAV atrankos dokumentas Salantų regioninio parko planavimo schemai

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas informuoja, kad 2018 m. kovo 8 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-75 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – Įsakymas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Salantų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių Šventosios g. 23, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Adresas: Šventosios g. 23, Kretinga (skl. kad. Nr 5697-2006-5018).

Numatoma pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (2-jų butų).

Statinių tipas: gyvenamasis namas (rekonstravimas).  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima susipažinti su 4 butų gyvenamojo namo Topolių g. 30, Traidžių k., rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais

Numatomo projektuoti statinio adresas: Topolių g. 30, Traidžių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5654/0003:468.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau (6.3. pagal STR 1.01.03:2017).  Išsamiau »

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Parengti žemės sklypo kad. Nr. Nr. 5670/0006:211, esantis Durpyno g. 9, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., plotas - 1,9332 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.  Išsamiau »

Rengiamas žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. detaliojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Edmundas Petrauskas, S. Daukanto g. 35C, Kretingos m.  Išsamiau »

Galima susipažinti su statinių (jų dalių) Vytauto g. 9, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Kretingos m., Vytauto g. 9, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5634/0008:509.

Statinių numatoma pagrindinė paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai.  Išsamiau »

Galima teikti pasiūlymus dėl Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio tvarkymo plano planavimo tikslų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad aplinkos ministras ketina priimti sprendimą dėl Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro valstybinio telmologinio (kraštovaizdžio) draustinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių tvarkymo planų rengimo pradžios ir tikslų.  Išsamiau »

Galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Statinių statybvietės adresas: Melioratorių g. 55, Kretinga.

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Archko“, į.k.302439337, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel.+370 686 06110, el.p. stanislovas [at] archko [dot] lt, projekto vadovas Stanislovas Lukšas.  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (taikoma pirkimams, pradėtiems iki 2017 m. birželio 30 d.)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2017-04-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2017-02-21)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-10-09)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai
2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

Nuo 2017-07-01 pirkimų skelbimus rasite čia.

Nuo 2015-07-01 iki 2017-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

Sudarytas sutartis rasite čia.

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 iki 2017-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2012 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 metų viešųjų pirkimų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2018 metų viešųjų pirkimų planas

 

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas