Naujienos

Liepos 6-ąją nepamirškime iškelti valstybės vėliavą

Liepos 6-ąją švenčiame Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną. Tai viena iš trijų valstybinių švenčių, per kurią prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat gyvenamųjų namų, nuo 7 iki 22 val., turi būti iškeltos valstybinės vėliavos.

Liepos 1 d. savivaldybėje vykusiame pasitarime nuspręsta, kad Valstybės dieną Kretingos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos specialistė Renata Jonauskienė kartu su rajono policijos pareigūnais savivaldybės teritorijoje prevenciškai tikrins, ar daugiabučių ir individualių namų gyventojai iškelia vėliavą.  Išsamiau »

Apie mokyklų tinklo pertvarką – diskusija su mokiniais

Birželio 26 d. vykusiame išplėstiniame Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Švietimo komiteto posėdyje diskutuota dėl ugdymo įstaigų tinklo rajone pertvarkos. Kretingos moksleivius posėdyje atstovavę J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos Mokinių parlamento prezidentas Laurynas Puidokas ir Lietuvos moksleivių sąjungos Kretingos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Gabrielė Kalniškytė išsakė susirūpinimą sprendimu nuo š. m. rugsėjo 1 d. į J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos patalpas įkelti M. Tiškevičiūtės mokyklos pradinių klasių moksleivius.  Išsamiau »

Priimamos paraiškos paramai gauti

2015 m. birželio 25 dieną Tarybos sprendimu Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeisti Paramos verslui skyrimo programa ir nuostatai. Vadovaujantis nauja nuostatų redakcija, paramą gali gauti labai mažos įmonės, turinčios iki 10 darbuotojų ir veikiančios ne ilgiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo.  Išsamiau »

Skelbimai

Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Informacija apie parengtą 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. liepos 20 d.  Išsamiau »

Kviečiame išrinkti geriausią socialinį darbuotoją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antrus metus iš eilės organizuoja geriausio socialinio darbuotojo rinkimus ir kviečia siūlyti savo kolegas, bendražygius, šeimos narius ir draugus – visus, kurie, jūsų nuomone, verti tapti geriausiais.

Nugalėtojai bus renkami 6 nominacijose: už darbą su vaikais, senjorais, neįgaliaisiais, šeimomis, bendruomene ir už darbą su patiriančiais krizę. Nugalėtojus išrinks vertinimo komisija.  Išsamiau »

Kvietimas turizmo verslo atstovams

Asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su JPP „Kurk Lietuvai“ ir Valstybiniu turizmo departamentu 2015 m. liepos 9-10 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (H. Manto g. 25, Klaipėda) kviečia į Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros forumą ir kūrybines dirbtuves.  Išsamiau »

Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

  Darbotvarkė
2015 m. liepos 2 d. 15.00 val. Savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g.29A, Kretinga, kviečiamas rajono savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto posėdis.
 
Komiteto pirmininkas Alvydas Jonaitis
1. Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. gegužės 28 d. audito ataskaitos „Dėl Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ nagrinėjimas. Išvadų ir siūlymų pateikimas.
2. Kretingos miesto seniūnijos vykdytų viešųjų pirkimų (gėlynų įrengimas ir stendų pirkimas) nagrinėjimas. Išvadų ir siūlymų pateikimas.
3. SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorės informacija apie 2015 m. gegužės 15 d. Kontrolės komiteto posėdyje priimtų įpareigojimų ir rekomendacijų įvykdymą (pranešimas apie gėlynų sutvarkymo darbus, teritorijos sutvarkymo kaštus, šiferio ir padangų utilizavimą, buitinių atliekų išvežimą).
4. Einamieji klausimai.

Vasaros šventė „Kūlupėnai - mano gimtinė“

Liepos 4 d. kviečiame dalyvauti vasaros šventėje „Kūlupėnai - mano gimtinė“.

Programa atsisiuntimui

Jauniesiems ūkininkams – naujas paraiškų priėmimas

Skelbiamas naujas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškų priėmimo laikotarpis nuo š. m. gruodžio 1 d.  iki gruodžio 31 d. skiriant 10 mln. Eur.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo V. Kudirkos g., Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 7 bei 4 punktais, adresai keičiami siekiant išlaikyti lyginių ir nelyginių numerių tvarką gatvėje bei priskiriant žemės sklypus su pastatais kitoms gatvėms.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų g. 29, 21, 21A, 23, 27H, 25C, 27, 27D, 27E, 27F, 27G, Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 18 punktu, adresai keičiami ir suteikiami žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksų priskiriant juos Verslo gatvei.  Išsamiau »

Informacija įrašytiems į sąrašus savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ir savivaldybės socialinių būstų nuomininkams

Kretingos savivaldybės administracija primena, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato pareigą asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet iki gegužės 1d. deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje Kretingos skyriuje (J. K. Chodkevičiaus g. 10, 310-313 kab. - forma Nr. FR0001).  Išsamiau »

Kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (toliau – Priemonė). Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. birželio 30 d.  Išsamiau »

Bendrijų pirmininkai kviečiami dalyvauti paskaitų cikluose su teisininkais

Lietuvos namų ūkių valdytojų asociacija „Linuva“ vykdo projektą „EU-JUSTICE FORMS IN COMMUNITIES“, kurio tikslas yra kelti bendrijų pirmininkų juridinį kompetencijų lygį.

Nuo 2015-07-01 iki 2015-09-30 bus vykdomas projekto „EU-JUSTICE FORMS IN COMMUNITIES“ paskutinis (trečias) etapas - gerosios praktikos sklaida, kurio metu įvairių bendrijų primininkai galės dalyvauti susitikimuose ir paskaitų cikluose su teisininkais. Teisininkai dalinsis projekte įgyta patirtimi.  Išsamiau »

Informacija dėl hidraulinių bandymų

Š.m. gegužės 5 d. - liepos 8 d., pagal grafiką, bus atliekami Kretingos rajono katilinių šilumos trasų hidrauliniai bandymai.

Š.m. birželio 8-9 dienomis Kretingos miesto katilinių Nr. 1 (Žalioji g. 3) ir Nr. 2 (Melioratorių g. 10) magistralinėms šilumos trasoms bus atliekami bandymai šilumos nuostoliams nustatyti, todėl visi vartotojai neturės karšto vandens.  Išsamiau »

Kviečiame į šeimų, įvaikinusių vaikus, susitikimą

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia ir ragina šeimas, įvaikinusias vaikus, dalyvauti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame XI įvaikinusių šeimų susitikime, kuris vyks 2015 m. liepos 31 d.  rugpjūčio 1-2 d.

Susitikimo metu turėsite galimybę ne tik pabendrauti, pasidalinti patirtimi, bet ir pasidžiaugti gražiomis akimirkomis bei atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių.

Apie dalyvavimą renginyje būtina pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai iki 2015 m. birželio 15 d., tel. (8 5) 213 9782 arba el. paštu: toma [dot] jonaviciute [at] vaikoteises [dot] lt  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas prevencijos simboliui išrinkti

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursą „Prevencijos simbolis“. Konkursas skirtas išrinkti prevencijos simbolį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, kuris didintų visuomenės sąmoningumą ir atskleistų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų ir rinktis sveiką gyvenimo būdą.  Išsamiau »

Teritorijų planavimo komisijos informacija

Teritorijų planavimo komisijos posėdis Nr. 13 vyks 2015-07-08 14 val., Kretingos r. savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Posėdyje privalo dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

Šiam posėdžiui pateikti planavimo dokumentai:

  

1. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Kluonalių k,. Žalgirio sen., Kretingos r. (žemės skl. kadastro Nr.5657/0002:255)

2. Žemės sklypo Taikos g. 108, Kluonalių k., Žalginio sen., Kretingos r. sav., (kadastro Nr.4400-1050-6786) planas, koreguojantis detaliojo plano, patvirtinto 2012-08-30 tarybos sprendimu Nr. T2—279 sprendinius – statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį - naujos statybos (gyvenamojo pastato) techninio darbo projekto rengimo metu.

 

Prašymas dėl parengto teritorijų planavimo dokumento derinimo teritorijų planavimo komisijoje

Teritorijų planavimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Atmintinė norintiems įregistruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus

 

Parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.  Išsamiau »

Skelbiamas rekonstravimo projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Skelbiamas visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 21,28 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr.2204 Privažiuojamasis kelias prie Kretingos nuo kelio Gargždai–Kretinga rekonstravimo projekto rengimas bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo V. Kudirkos g., Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 7 bei 4 punktais, adresai keičiami siekiant išlaikyti lyginių ir nelyginių numerių tvarką gatvėje bei priskiriant žemės sklypus su pastatais kitoms gatvėms.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų g. 29, 21, 21A, 23, 27H, 25C, 27, 27D, 27E, 27F, 27G, Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 18 punktu, adresai keičiami ir suteikiami žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksų priskiriant juos Verslo gatvei.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Transporto g. 22, Kretingos m.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.  Išsamiau »

Informacija apie valstybinės reikšmės rajoninių kelių rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3302 Išlaužas-KlebiškisIgliauka ruožo nuo 6,6 km iki 8,96 km, Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės ruožo nuo 5,76 km iki 9,75 km, Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis ruožo nuo 0,00 km iki 2,83 km, Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,02 km iki 2,16 km, Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai ruožo nuo 2,70 km iki 5,10 km, Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai ruožo nuo 2,69 km iki 4,80 km ir Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos ruožo nuo 20,40 km iki 23,09 km su žvyro danga rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo  Išsamiau »

Parengtas teritorijų planavimo dokumento projektas

Informuojame, kad UAB „Urbanistika“ parengė Klaipėdos rajono dviračių trasų specialiojo plano projektą.  Išsamiau »

Parengtas žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5670/0002:310) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.  Išsamiau »

Informacija apie žemės sklypo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie žemės sklypo (kad. Nr. 5604/0006:243) Auksūdžių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).  Išsamiau »

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2015-01-07)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-12-31)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2014-01-13)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-11-22)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2013-07-14)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-10-10)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-08-02)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2012-04-23)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-10-05)

Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali iki 2011-01-13)

 

 

Techninių specifikacijų projektai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-17

VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių rekonstravimo darbai

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 27 d. 15.30 val.  Išsamiau »

2015-06-17

Transporto gatvės KT8058 Kretingos mieste rekonstravimo darbai.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 22 d. 11.30 val.  Išsamiau »

2015-05-27

Vairuotojų gatvės KT8060 nuo Vytauto g. iki Aušros g. Kretingos m. rekonstravimo darbai su projektavimu.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. birželio 6 d. 12.00 val.  Išsamiau »

2015-05-08

Techninio mokslo paskirties pastato (darželio) Savanorių g. 58, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas.

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Išsamiau »

2015-04-28

Naujų žemės sklypų Kluonalių g., Kretingos m., kadastrinių matavimų atlikimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas

Techninių specifikacijų projektai

Pasiūlymų ir pastabų pateikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 7 d. 16.30 val.  Išsamiau »

Vykdomi pirkimai

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie pradedamus pirkimus 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie nustatytus pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie sudarytas sutartis

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-06-01

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. birželio mėn.

 Išsamiau »
2015-05-04

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. gegužės mėn.

 Išsamiau »
2015-04-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. balandžio mėn.

 Išsamiau »
2015-03-03

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. kovo mėn.

 Išsamiau »
2015-02-02

Informacija apie sudarytas sutartis 2015 m. vasario mėn.

 Išsamiau »
Skelbimai apie neįvykusius pirkimus

 

Nuo 2015-07-01 viešųjų pirkimų skelbimai pasiekiami adresu http://vp.kretinga.lt .

 

2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Sporto ir sveikatingumo centro pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., statyba“

 Išsamiau »
2015-05-11

Dėl supaprastinto atviro konkurso „Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/ Žemaitės al.2, Kretingos m. atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir statybos darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-09-25

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos pastatų Vilniaus g. 12/Žemaitės al. 2, Kretingos m., atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimas ir darbų pagal parengtą projektą atlikimas“

 Išsamiau »
2012-08-17

Neįvykęs supaprastintas atviras konkursas „Ilgalaikės banko paskolos pirkimas“

 Išsamiau »
2012-07-17

Neįvykęs mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Lauko treniruoklių komplektai“

 Išsamiau »

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2015 metų viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų skelbimų (iki 2011-12-30) archyvas