Kultūra

Susijusios komisijos ir darbo grupės

Pirmininkas

 • Antanas Kalnius – Savivaldybės meras

Nariai

 • Vilius Adomaitis – Savivaldybės tarybos narys
 • Valerijonas Kubilius – Savivaldybės tarybos narys
 • Raimundas Puškorius – Savivaldybės tarybos narys
 • Vytautas Ročys – Savivaldybės tarybos narys
 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas
 • Marius Meškauskas – Savivaldybės tarybos narys
 • Jolita Vaickienė – Savivaldybės tarybos narė
 • Vitalija Valančiutė – Savivaldybės tarybos narė

Sekretorius

 • Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus specialistas

Kretingos rajono Garbės piliečiai

 

Nariai

 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Ieva Garjonienė – tautodailininkė
 • Lidija Kuklienė – dailininkė
 • Andrius Miežis – meno kūrėjas
 • Raimundas Puškorius – Savivaldybės tarybos narys
 • Kristina Rimienė – Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro vadovė
 • Vytautas Ročys – Savivaldybės tarybos narys
 • Marius Meškauskas – Savivaldybės tarybos narys
 • Algimantas Verbutas – menininkas

Kultūros ir meno premijos laureatai

Nariai

 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Reda Kasnauskė –  Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
 • Meda Skersienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė (paminklotvarkininkė)
 • Julius Kanarskas  – Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei
 • Juozas Mažeikas – Savivaldybės tarybos narys
 • Darius Petreikis – Savivaldybės tarybos narys
 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas

Sekretorė

 • Asta Pocienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Pirmininkas

 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas

Nariai

 • Diana Brazdeikienė – Kretingos rajono kultūros centro Meno skyriaus vedėja, etnokultūros specialistė
 • Virginija Rudavičienė – Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos etnokultūros mokytoja ekspertė
 • Rita Šukienė – Kretingos rajono Salantų kultūros centro meno vadovė
 • Alvydas Vozgirdas – Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro ansamblių KURŠIŲ AINIAI ir KURŠIUKAI ir Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovas

Sekretorė

 • Asta Pocienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Pirmininkas

 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas

Pavaduotoja

 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Nariai

 • Albertas Barauskas – Savivaldybės mero patarėjas
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė – Savivaldybės administracijos jaunimo koordinatorė (vyr. specialistė)
 • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
 • Vaida Jakumienė – Savivaldybės tarybos narė

Pirmininkė

 • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Nariai

 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
 • Simas Končius – Savivaldybės tarybos narys
 • Vaidas Kuprelis – Savivaldybės tarybos narys
 • Alma Rumbutienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja

Sekretorė

 • Asta Pocienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Pirmininkas

 • Antanas Kalnius - Savivaldybės meras

Nariai

 • Valerijonas Kubilius - Savivaldybės tarybos narys
 • Astijus Kungys OFM - Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas
 • Juozas Mažeika - Savivaldybės tarybos narys
 • Lolita Miežienė - Savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. metodininkė
 • Darius Petreikis - Savivaldybės tarybos narys
 • Vacys Vaivada - Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras

Sekretorius

 • Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus valstybės tarnautojas

 

Susiję skelbimai