Kultūros ir meno premijos laureatai

Kultūros ir meno premijos laureatai

2023 metais:

 • Aurimui Rapaliui, Salantų kultūros centro renginių organizatoriui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą bei realizuojamus vertingus projektus;  
 • Ingridai Šilgalytei, archeologinės tekstilės meistrei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Vitalijai Valeikienei, Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvo „Kitep“ vadovei, už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą bei reikšmingą etninės kultūros puoselėjimą;
 • Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Atžalynas“ už išskirtinį scenos meno (teatro) puoselėjimą bei pristatymą, rajono reprezentavimą užsienio šalyse;
 • Kretingos rajono Salantų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Salanta“ už išskirtinį scenos meno (šokio) puoselėjimą bei pristatymą.

2022 metais:

 • Brigitai Barkauskaitei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei, už realizuojamus vertingus projektus;
 • Bernardui Sauliui Belickui OFM, diakonui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Dianai Jomantaitei-Jonaitienei, gidei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Alioyzui Pociui, tautodailininkui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Kretingos meno mokyklos šokių studijai ‚Ratilėlis“, už išskirtinę scenos meno (šokio) puoselėjimą ir laimėjimus atlikėjų konkursuose.

2021 metais:

 • Aidai Mikutienei, Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus vedėjai, Laukžemės kaimo bendruomenės pirmininkei, už realizuojamus vertingus projektus;
 • Birutei Naujokaitienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Aušrinei Zulumskytei, Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

2019 metais:

 • Dianai Brazdeikienei, Kretingos rajono kultūros centro Meno skyriaus vedėjai-etnokultūros specialistei, už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą;
 • Juliui Kanarskui, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojui muziejininkystei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Mildai Trušauskaitei, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei, už reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą, išskirtinį scenos meno (muzikos) puoselėjimą bei pristatymą;
 • Adolfui Andriejui Viluckiui, tautodailininkui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą;
 • UAB „Pajūrio naujienos“ redakcijos kūrybinei grupei už reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

2018 metais:

 • Ievai Garjonienei, amatininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Romutei Girskienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vyresniajai bibliotekininkei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Artūrui Juškai, Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus vedėjui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei kultūrinę veiklą;
 • Kristinai Rimienei, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro KRISTALE, buvusių tremtinių choro ATMINTIES VERSMĖ, retro muzikos ansamblio GIJA vadovei, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Gediminui Staškauskui, tautodailininkui, už rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse.

2017 metais:

 • Danutei Paulikienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo vyresn. bibliotekininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Andriui Razmui, Kretingos rajono kultūros centro liaudiškų šokių grupių TONCIUS ir RANGĖ vadovui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Edvardui Tedevušui Stalmokui, tautodailininkui, už reikšmingas personalines parodas, išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Virgilijui Vaičiūnui, Lietuvos Respublikos meno kūrėjui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Antanui Žvinkliui, Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus meno vadovui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

2016 metais:

 • Vidai Kanapkienei, Kretingos muziejaus direktorei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, realizuotus vertingus projektus;
 • Jolantai Klietkutei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Antanui Lubiui, tautodailininkui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Andriui Miežiui, Lietuvos meno kūrėjui, už reikšmingas personalines parodas bei dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose;
 • Elenai Šalkauskienei, Kretingos rajono kultūros centro folkloro ansamblio GERVELĖ vadovei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

2015 metais:

 • Nerijui Gedminui, Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro vyriausiajam režisieriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;
 • Juozui Maksvyčiui, poetui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą;
 • Pranui Razmui, Kretingos rajono kultūros centro direktoriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Alfonsui Sereikai, liaudies menininkui, už reikšmingas personalines parodas bei etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Donatui Žilinskui, Kretingos rajono kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatro režisieriui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.

2014 metais:

 • Marijai Aldonai Juškienei, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro projektų koordinatorei, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Virginai Onai Laučienei, tautodailininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Tadui Šoriui, meno kūrėjui, tautodailininkui, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą;
 • Alvydui Vozgirdui, Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Danutei Žiobakienei, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus vedėjai, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą.

2013 metais:

 • Vidmantui Griciui, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčios klebonui, už realizuojamus vertingus projektus, reikšmingą kultūros paveldo puoselėjimą;
 • Gražvydui Kasparavičiui, tautodailininkui, už reikšmingą kūrybinę veiklą, rajono reprezentavimą užsienio šalyse;
 • Leokadijai Kaukėnienei, tautodailininkei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Petrui Pučkoriui, Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų skyriaus meno vadovui, už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Virginijai Rudavičienei, Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos etninės kultūros mokytojai ekspertei, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

2012 metais:

 • Živilei Adomaitienei, Kretingos meno mokyklos choreografijos mokytojai ekspertei, už išskirtinį šokio meno puoselėjimą, laimėjimus atlikėjų konkursuose bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse.
 • Auksei Antulienei, Kretingos rajono kultūros centro teatro - studijos ,,Atžalynas" režisierei, už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;
 • Lilijai Bakšanskienei, Kretingos meno mokyklos jaunių choro ,,Smiltė" vadovei, už išskirtinį chorinio meno puoselėjimą, laimėjimus atlikėjų konkursuose bei rajono kultūros ir meno reprezentavimą užsienio šalyse;
 • Feliksui Lukauskui, tautodailininkui, už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

2011 metais:

 • Aušrai Dvarionienei – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą, aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą, įdomias kūrybines iniciatyvas.
 • Astai Kuktorovienei – Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriaus vedėjai – už novatorišką ir reikšmingą kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Kretingos rajone;
 • Lidijai Kuklienei – taikomosios ir dekoratyvinės dailės dailininkei – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Adolfui Andriejui Viluckiui – tautodailininkui – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

2010 metais:

 • Juliui Kanarskui – Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjui – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;

 • Birutei Laučienei – Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;

 • Liudui Ruginiui – tautodailininkui – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

2009 metais:

 • Vidai Kanapkienei – Kretingos muziejaus direktorei, – už realizuojamus vertingus projektus;
 • Nijolei Rimkienei – rajono Garbės pilietei, poetei, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Valerijai Žalienei – Asociacijos „Tremties dienoraštis“ pirmininkei, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kretingos filialo pirmininkei, – už realizuojamus vertingus projektus;
 • Aloyzui Žiliui – Kretingos rajono kultūros centro moterų choro „Svaja“ meno vadovui, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

2008 metais:

 • Tomui Ambrozaičiui, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro vadovui, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Reginai Jablonskienei, liaudies menininkei, audėjai, – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Konstancijai Macienei, Kretingos rajono kultūros centro direktorei, – už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą;
 • Nijolei Raudytei, Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai, - už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą;
 • Nijolei Vasiliauskienei, Kretingos muziejaus Etnografijos skyriaus vedėjai, – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

2007 metais:

 • Feliksui Grabiui, ilgamečiam švietimo ir kultūros darbuotojui, pensininkui, – už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, scenos meno (teatro) puoselėjimą bei pristatymą;
 • Alfonsui Mačėnui, Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojui, sportinių šokių studijos „Ritmas“ vadovui, – už išskirtinį scenos meno (šokio) puoselėjimą bei pristatymą;
 • Algiui Kukliui, rašytojui, – už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą;
 • Rimantui Antanui Kvikliui, Šventosios girininkijos girininkui, rajono Garbės piliečiui, – už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Algimantui Verbutui, Kretingos rajono kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro-studijos „Atžalynas“ vyr. režisieriui, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei kultūrinę veiklą.

2006 metais:

 • Živilei Adomaitienei, Kretingos meno mokyklos choreografijos mokytojai ekspertei, – už išskirtinį scenos meno (šokio) puoselėjimą bei pristatymą;
 • Danguolei Gibišienei, Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filialo vyr. bibliotekininkei, – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Juliui Kanarskui, Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjui, – už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą;
 • Raimondui Puškoriui, tautodailininkui, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą, vertingus realizuojamus projektus;
 • Birutei Stalmokienei, Kretingos rajono kultūros centro S.Įpilties filialo vedėjai, – už aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą.