Gyventojų iniciatyvos

2020-ais metais startavus Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų projektui, gyventojai patys tiesiogiai skirsto dalį savivaldybės biudžeto. Gyventojai gali ne tik siūlyti idėjas, bet ir balsuodami spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti Kretingos rajone.

Iniciatyvų projektų teikimas vyksta nuo sausio 1 d. iki vasario 1 d.

Gyventojų pasiūlymai turi atitikti finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus (žr. aktualią redakciją):

Svarbūs kriterijai:

  • pasiūlymus gali teikti fiziniai asmenys, ne jaunesnis nei 16 metų ir surinkę ne mažiau nei 10 Kretingos rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų pritarimų, palaikančių projektą, ir siūlantys gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas;
  • projektai turi būti nekomercinės paskirties, skirti gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai kurti ar gerinti;
  • projektai taip pat turi būti įgyvendinami Kretingos rajone, savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Gyventojai iniciatyvas gali siūlyti 4-ose kategorijose:

  1. Mažos apimties projektai (iki 25 tūkst. Eur) Kretingos miesto seniūnijoje;
  2. Mažos apimties projektai (iki 25 tūkst. Eur) Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose 300 ir daugiau gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (Salantų m., Darbėnų mstl., Grūšlaukės k., Baublių k., Dupulčių k., Jokūbavo k., Kluonalių k., Raguviškių k., Rubulių k., Kartenos mstl., Kretingsodžio k., Kurmaičių k., Kvecių k., Padvarių k., Rūdaičių k., Kūlupėnų k., Vydmantų k.);
  3. Mažos apimties projektai (iki 25 tūkst. Eur) Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose mažiau nei 300 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (Akmenalių k., Auksūdžio k., Aušrakaimio k., Barkelių k., Benaičių k., Biržtvininkų k., Buginių k., Darataičių k., Daubėnų k., Dirgalio k., Drumulio k., Genčų Medsėdžių k., Ilginių k., Joskaudų k., Juzumų k., Kadagynų k., Kalgraužių k., Kašučių k., Kiaupiškių k., Knėžų k., Kumpikų k., Kuniginės k., Laukžemės k., Latvelių k., Laukelių k., Lazdininkų k., Lendimų k., Maloniškių k., Mažonų k., Mažučių k., Medininkų k., Medoniškių k., Medšarkių k., Mančių k., Nausėdų k., Naujosios Įpilties k., Pasertupio k., Peldžių k., Pelėkių k.,  Plokščių k., Prūdgalio k., Rubiniškės k., Sausdravų k., Senosios Įpilties k., Smeltės k., Sūdėnų k., Šlaveitų k., Šukės k., Užparkasių k., Vaineikių Medsėdžių k., Vaineikių k., Želvių k., Žiogelių k., Žynelių k., Būbelių k., Budrių k., Ėgliškių k., Kalno Grikštų k., Kėkštų k., Kukoriškių k., Kumponų vs., Laumalių k., Mikoliškių k., Mišučių k., Nausodžio k., Petreikių k., Petrikaičių k., Suktinių k., Šašaičių k., Tolių k., Valėnų k., Žygų k., Žutautų k., Alko k., Bajoralių k., Bargalio k., Barzdžių k., Barzdžių Medsėdžių k., Dvaralio k., Erlėnų k., Gaivališkės k., Gargždelės k., Gedgaudžių k., Imbarės k., Jakštaičių k., Juodupėnų k., Kadagyno k., Kalnalio k., Kalniškių k. (Imbarės sen.), Klausgalvų k., Klecininkų k., Laivių k., Leliūnų k., Narmantų k., Nerėpų k., Pesčių k., Reketės k., Skaudalių k., Šaučikių k., Tuzų k., Žeimių k., Žudgalio k., Žvainių k., Abakų k., Anužių k., Balsiškių k., Dauginčių k., Eitučių k., Gaudučių k., Gintarų k., Kalniškių k. (Kartenos sen.), Lubių k., Martynaičių k., Pecelių k., Sakuočių k., Vėlaičių k., Žadeikių k., Ankštakių k., Daktarų k., Dimitravo k., Genčių k., Gestautų k., Grykšių k., Klibių k., Pajuodupių k., Senkų k., Tarvydų k.,  Tintelių k., Traidžių k., Tūbausių k., Užpelkių k., Voveraičių k., Žibininkų k., Asteikių k., Aukštkalvių k., Didžiųjų Žalimų k., Grabšyčių k., Kūlsodžio k., Nasrėnų k., Prystovų k., Sauserių k., Stropelių k., Šalyno k., Šatilgalio k., Tintelių k., Kiauleikių k., Liepynės k., Parąžės k., Pryšmančių k., Vilimiškės k.);
  4. Didelės apimties projektai (iki 120 tūkst. Eur) Kretingos rajone.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad vadovaujantis tvarkos aprašo 9.5 punktu: „Projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje projekto įgyvendinimo vietovėje atitinkamoje Kretingos miesto seniūnaitijoje, Kretingos rajone mieste, miestelyje ar kaime, per pastaruosius 2 metus nebuvo patvirtintas vykdymui projektas, dalyvavęs atitinkamose finansavimo sąlygų aprašo 4 punkte nurodytose projektų kategorijose“.

Projektų kategorija 2022 m. patvirtinti projektai 2023 m. patvirtinti projektai
1. Kretingos miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 25 tūkst. eurų, kategorijoje Projektas „Vaizdo stebėjimo kameros Pastauninko parke“, įgyvendinimo vieta - Stadiono seniūnaitija, Kretingos m.

Projektas „Pėsčiųjų tako Akmenos upės pakrantėje įrengimas“, įgyvendinimo vieta – Jauryklos seniūnaitija, Kretingos m.

2. Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose 300 ir daugiau gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 25 tūkst. eurų, kategorijoje Projektas „Darbėnų riboženklių įrengimas“, įgyvendinimo vieta - Darbėnų mstl.

Projektas „Pasivaikščiokime Akmenos pakrante Kurmaičiuose“, įgyvendinimo vieta – Kurmaičių k.

3. Kretingos rajono, išskyrus Kretingos miesto seniūniją, gyvenamosiose vietovėse, einamųjų metų lapkričio 30 d. duomenimis turinčiose mažiau nei 300 gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 25 tūkst. eurų, kategorijoje Projektas „Žingsnis svajonių link“, įgyvendinimo vieta - Barzdžių k.

Projektas „Link svajonės tikslo...“, įgyvendinimo vieta – Juodupėnų k.

4. Kretingos rajone įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 120 tūkst. eurų, kategorijoje Projektas „Sūpynių įrengimas Darbėnų miestelio Vytauto didžiojo parke“, įgyvendinimo vieta - Darbėnų mstl.

Projektas „Kretingsodžio kaimo „Amfiteatras““, įgyvendinimo vieta – Kretingsodžio k.

Iniciatyvų projektų pasiūlymus teikiantys gyventojai turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:

  • projekto idėjos pasiūlymą ( pasiūlymo forma );
  • 10-ies gyventojų (deklaravusių gyvenamąją vietą Kretingos rajone, ne jaunesnių nei 16 m.) pritarimus projekto idėjai ( pritarimo forma ).

Projektų idėjų pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected] arba pristatyti į Kretingos rajono savivaldybės administraciją (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Pasiūlymų atitikties tvarkos aprašui vertinimas (iki kovo 1 d.).

Pirminį projektų pasiūlymų atitikimą tvarkos aprašo nuostatoms atlieka savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių darbuotojai.

Apibendrinti ir nuasmeninti projektų pasiūlymai (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) pateikiami Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai darbo grupei.

Balsavimas ir atranka (nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d.).

Gyventojai balsuoja internetu arba užpildydami popierinę kortelę balsavimo vietose. Vienas gyventojas gali balsuoti kiekvienoje iš 4 kategorijų palaikydamas ne daugiau kaip 3 projektus.

Balsavimo metu viešai skelbiama nuasmeninta informacija apie projektą (pavadinimas, idėjos aprašymas, įgyvendinimo vieta ir preliminari įgyvendinimo vertė).

Įgyvendinimas

Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusias idėjas įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Mažos apimties projektai įgyvendinami per 1 metus, didelės apimties – per 2 metus.

Projektų įgyvendinimas 100 proc. finansuojamas Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Konsultacijos gyventojams

Per iniciatyvoms teikti skirtą laiką gyventojai gali konsultuotis dėl pasiūlymų parengimo, jų atitikimo privalomiems reikalavimams, dokumentų pildymo ir kitais su Gyventojų iniciatyvų projektų teikimų susijusiais klausimais el. paštu [email protected] arba tel. +370 445 76231.