Tarybos sprendimų projektai

Nr. Data Tipas Pavadinimas
T1-326 2021-10-22 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
T1-325 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
T1-324 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
T1-323 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 ,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą" pakeitimo
T1-322 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T1-321 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 "Dėl sporto salių panaudos" pakeitimo
T1-320 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T1-319 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl savivaldybės buto pardavimo
T1-318 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
T1-317 2021-10-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl vidaus sandorio sudarymo
T1-316 2021-10-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl kelio atkarpos neišbraukimo iš Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo
T1-315 2021-10-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais
T1-314 2021-10-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T1-313 2021-10-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
T1-312 2021-10-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
T1-311 2021-10-13 Tarybos sprendimo projektas
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
T1-310 2021-10-13 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-168 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
T1-309 2021-10-13 Tarybos sprendimo projektas
Dėl trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
T1-308 2021-09-24 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T1-307 2021-09-20 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
T1-306 2021-09-20 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T1-305 2021-09-17 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
T1-304 2021-09-17 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-313 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
T1-303 2021-09-17 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
T1-302 2021-09-17 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
T1-301 2021-09-17 Tarybos sprendimo projektas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T2-260 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo"
T1-300 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl akligatvio pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
T1-299 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-6 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo" pripažinimo netekusio galios
T1-298 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-257 „Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projekto“ pripažinimo netekusiu galios
T1-297 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T1-296 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
T1-295 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
T1-294 2021-09-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios
T1-293 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
T1-292 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T1-291 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl buto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T1-290 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T1-289 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl savivaldybės būsto pardavimo
T1-288 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
T1-287 2021-09-15 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-205 "Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise" pakeitimo
T1-286 2021-09-14 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
T1-285 2021-09-14 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
T1-284 2021-09-13 Tarybos sprendimo projektas
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
T1-283 2021-09-13 Tarybos sprendimo projektas
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T1-282 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T1-281 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T1-280 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
T1-279 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
T1-278 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
T1-277 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
T1-276 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
T1-275 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamo (rūpinamo) vaiko aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis piniginių normų tvirtinimo
T1-274 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
T1-273 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T1-272 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T1-271 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
T1-270 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo
T1-269 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
T1-268 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
T1-267 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
T1-266 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo
T1-265 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl kišenpinigių smulkioms išlaidoms dydžio patvirtinimo tėvų globos netekusiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) Kretingos socialinių paslaugų centre
T1-264 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo
T1-263 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
T1-262 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
T1-261 2021-08-16 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo" pakeitimo
T1-260 2021-08-12 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Petreikių kaime, Žalgirio seniūnijoje
T1-259 2021-08-09 Tarybos sprendimo projektas
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
T1-258 2021-08-09 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
T1-257 2021-08-09 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
T1-256 2021-06-25 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams “ pakeitimo
T1-255 2021-06-23 Tarybos sprendimo projektas
Dėl lėšų UAB Kretingos autobusų parko projekto įgyvendinimui skyrimo
T1-254 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
T1-253 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
T1-252 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
T1-251 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
T1-250 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
T1-249 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl pritarimo projektui "Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos rajono savivaldybės administraciniams pastatams"
T1-248 2021-06-21 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
T1-247 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
T1-246 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
T1-245 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl valstybės turto perėmimo
T1-244 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo"
T1-243 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, IV etapas“
T1-242 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl projekto „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo
T1-241 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Žalgirio seniūnijoje
T1-240 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2023 metų investicijų plano derinimo
T1-239 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pakeitimo
T1-238 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
T1-237 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
T1-236 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijoms
T1-235 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo“ pakeitimo
T1-234 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
T1-233 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
T1-232 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro įstatų pakeitimo
T1-231 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
T1-230 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“
T1-229 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl gatvės pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
T1-228 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
T1-227 2021-06-18 Tarybos sprendimo projektas
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos