Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 4439 1 5356
Vicemeras 3192 2 3192
Mero pavaduotojas 3244 0 0
Tarybos sekretorius 1957 1 1800
Mero patarėjas 2920 1 3080
Mero padėjėjas 1395 0 0
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 4248 1 4720
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3510 0 0
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 2584 1 2728
Skyriaus vedėjas 3080 17 3119
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2585 16 2638
Vyriausiasis specialistas 1968 48 2001
Vyresnysis specialistas 1842 2 1860
Specialistas 1713 5 1711
Seniūnas 2751 9 2777
Seniūno pavaduotojas 2392 4 2427
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 1473 2 1473
Vedėjas 2414 1 2455
Buhalteris 1974 6 2002
Specialistas 1588 29 1603
Žemės ūkio specialistas 1279 5,75 1279
Specialistas ūkio reikalams 1269 7 1294
Raštvedys 1207 1 1207
Elektros energetikos inžinierius 1484 2,5 1484
Elektrikas 1111 4 1113
Vairuotojas 1465 4 1475
Sporto organizatorius 1048 5,5 1045
Kapinių prižiūrėtojas 840 5,5 840
Darbininkas 846 10 845
Valytojas 840 10 840
Sargas 840 3 840
Traktorininkas 1111 6 1097