Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų pavadinimas 2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais Darbuotojų skaičius 2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras 4439 1 5356
Vicemeras 3192 2 3810
Mero pavaduotojas 3244 0 0
Tarybos sekretorius 1957 1 1901
Mero patarėjas 2920 1 3597
Mero padėjėjas 1395 0 0
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 4248 1 4463
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3510 0 0
Karjeros valstybės tarnautojai
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) 2584 1 2910
Skyriaus vedėjas 3080 15 3175
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 2585 14 2796
Patarėjas   3 2444
Vyriausiasis specialistas 1968 45 2117
Vyresnysis specialistas 1842 3 1867
Specialistas 1713 5 1841
Seniūnas 2751 9 2731
Seniūno pavaduotojas 2392 4 2512
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras 1473 2 1645
Vedėjas 2414 1 2772
Buhalteris 1974 6 2113
Specialistas 1588 29 1738
Žemės ūkio specialistas 1279 5,75 1414
Specialistas ūkio reikalams 1269 6 1441
Raštvedys 1207 1 1373
Elektros energetikos inžinierius 1484 2,5 1545
Elektrikas 1111 4 1225
Vairuotojas 1465 4 1600
Sporto organizatorius 1048 5,5 1107
Kapinių prižiūrėtojas 840 5,5 924
Darbininkas 846 10 952
Valytojas 840 9 924
Sargas 840 3 924
Traktorininkas 1111 6 1269