Kretingos rajono Garbės piliečiai

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteiktas

 • Juozui Žilvičiui, Kretingos muziejaus įkūrėjui, pedagogui, visuomenės veikėjui;
 • Vladui Grudzinskui, vaistininkui provizoriui, visuomenės veikėjui, pirmajam Kretingos šauliui, spaudos bendradarbiui, LDK Gedimino ordino kavalieriui;
 • Juozui Mickevičiui, kraštotyrininkui, pedagogui, muziejininkui;
 • Liūnei Janušytei, prozininkei, vertėjai;
 • Eduardui Balsiui, kompozitoriui;
 • Ignui Jablonskiui, inžinieriui, kraštotyrininkui;
 • Juozui Lukauskui, tautodailininkui, skulptoriui;
 • Anicetui Puškoriui, liaudies menininkui, skulptoriui;
 • Jurgiui Maceliui, pedagogui;
 • Antanui Markauskui, pedagogui.

2023 metais:

 • Janei Leščiauskienei, gydytojai, už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei sveikatos apsaugos srityje.

2022 metais:

 • Gintarui Krapikui, Lietuvos krepšinio žaidėjui ir treneriui, už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei sporto srityje, Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.

2021 metais:

 • Vidai Kanapkienei, Kretingos muziejaus direktorei, – už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei kultūros srityje, Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje.

2020 metais:

 • Edvardui Tedevušui Stalmokui, tautodailininkui, – už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenės labui kultūros srityje, Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje.

2018 metais:

 • Živilei Adomaitienei, choreografei, – už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenės labui kultūros, švietimo srityse, Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.

2014 metais:

 • Valerijonui Kubiliui – už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenės labui ūkio, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo, sporto, aplinkosaugos srityse.

2012 metais:

 • Kaziui Maksvyčiui, tarptautinės kategorijos krepšinio treneriui, – už Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje.

2010 metais:

 • Hermanui Hansui Šulcui, kunigui, saleziečiui – už Kretingos ir Lietuvos vardo garsinimą užsienyje bei svarų indėlį kuriant Kretingos rajono gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę.

2008 metais:

 • Astijui Kungiui, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero provincijos magistrui kunigui, – už Kretingos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, rajono gyventojų dvasinio pasaulio turtinimą.

2007 metais:

 • Vladui Algirdui Bumeliui, medikui, verslininkui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui, Nacionalinės premijos laureatui, – už Kretingos vardo sveikatos apsaugos srityje garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, dėmesį ir paramą Kretingai.

2006 metais:

 • Laimutei Kristinai Grigaitienei, Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ pirmininkei, – už aktyvią visuomeninę veiklą, reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą;
 • Nijolei Rimkienei, poetei, tremtinei, – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei kultūrinę veiklą, jos sklaidą už rajono ribų, tautiškumo idealų puoselėjimą.

2005 metais:

 • Marijai Meilei Kudarauskaitei, poetei, – už nuopelnus kultūrai ir menui, gimtojo krašto garsinimą; Janinai Rapalienei, medikei, – už nuopelnus rajono žmonių sveikatai, atsidavimą visuomeninei ir socialinei veiklai;
 • Ernstui H.Šaifele (Ernst H.Scheifele), kunigui, pranciškonui, – už filantropinę, švietėjišką bei socialinę veiklą;
 • Janinai Rapalienei, medikei, – už nuopelnus rajono žmonių sveikatai, atsidavimą visuomeninei ir socialinei veiklai.

2003 metais:

 • Antanui Algimantui Baranauskui, miškininkui, – už Kretingos rajono miškų saugojimą ir puoselėjimą, nuopelnus rajono kultūrai;
 • Adolfinai Nijolei Elijošaitienei, medikei, – už atsidavimą profesijai, indėlį į sveikatos priežiūrą;
 • Bronei Liniauskienei, pedagogei, poetei, – už nuopelnus krašto švietimui ir kultūrai;
 • Reginai Maciūtei, dainininkei, – už nuopelnus kultūrai ir menui, gimtojo krašto garsinimą;
 • Vladislovui Domarkui, radijo inžinieriui, habil. dr. (technol. m.; techn. m. dr.), – už visokeriopą paramą rajono ugdymo įstaigoms, gimtojo krašto garsinimą.

2002 metais:

 • Reginai Songailaitei-Balčikonienei, dailininkei, scenografei – už nuopelnus krašto kultūrai;
 • Petrui Pučkoriui, pedagogui, chorvedžiui, – už nuopelnus krašto švietimui ir kultūrai;
 • Jurgiui Račkauskui, tautodailininkui, tapytojui – už tautinės kultūros puoselėjimą;
 • Antanui Vinkui, medikui, Lietuvos ambasadoriui Rusijoje – už nuopelnus sveikatos apsaugai ir pagalbą Kretingos krašto žmonėms;
 • Bronislovui Žimontui, tautodailininkui, medžio drožėjui, – už tautinės kultūros puoselėjimą.

2001 metais:

 • Rimantui Antanui Kvikliui, miškininkui, girininkui, – už nuopelnus ekologijai ir kultūrai;
 • Piotrui Silkinui, triskart pasaulio čempionui, maratonininkui, – už nuopelnus krašto sportui.

1999 metais:

 • Adolfui Andriejui Viluckiui, tautodailininkui, medžio drožėjui, – už tautinės kultūros puoselėjimą.

1988 metais:

 • Juozui Pipiniui, gydytojui, – už nuopelnus rajono žmonių sveikatai, atsidavimą visuomeninei ir socialinei veiklai;
 • Stasiui Ruzgailai, krepšinio treneriui, – už nuopelnus krašto sportui;
 • Ligijai Sofijai Vaičiulėnienei, pedagogei, choreografei, – už tautinės kultūros puoselėjimą.