Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalių laureatai

Apdovanotieji vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

2021 metais

  • Aldona Prašmantaitė, istorikė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą
  • Petronėlė Dalicija Preibytė, Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios patarnautoja, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą

2021 metais

  • Pranas Andrijaitis, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą

2020 metais

  • Petras Bielskis, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2019 metais

  • Jūratė Grabytė, žurnalistė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą
  • Alfonsas Motuzas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2018 metais

  • Algirdas Čėsna, buvęs vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą
  • Stasys Vaitekūnas, buvęs profesorius, habilituotas mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2017 metais

  • Apolonija Bernotienė, Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ savanorė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą
  • Arvydas Ramonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, akademikas, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą