Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalių laureatai

Apdovanotieji vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu

2023 metais

 • Vaclovas Mikuta, Darbėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios vargonininkas
 • Nijolė Raudytė, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja

2022 metais

 • Aldona Prašmantaitė, istorikė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą
 • Petronėlė Dalicija Preibytė, Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčios patarnautoja, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą

2021 metais

 • Pranas Andrijaitis, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą

2020 metais

 • Petras Bielskis, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2019 metais

 • Jūratė Grabytė, žurnalistė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą
 • Alfonsas Motuzas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2018 metais

 • Algirdas Čėsna, buvęs vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą
 • Stasys Vaitekūnas, buvęs profesorius, habilituotas mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą

2017 metais

 • Apolonija Bernotienė, Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ savanorė, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą
 • Arvydas Ramonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, akademikas, Klaipėdos universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą