Artimojo netektis

Ši paslauga apima 5 rūšių civilinės būklės įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

  • gimimo;
  • santuokos;
  • ištuokos;
  • mirties;
  • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo.

Išrašai išduodami asmeniui, kuriam sudarytas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą. Asmens prašymu prie gimimą, santuoką, mirtį liudijančių išrašų gali būti išduodamos daugiakalbės standartinės formos pagal Reglamentą. Taip pat išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų išduodami įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją. Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės: Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Šiaurės Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija,Vokietija.

Paslaugos aprašymas Prašymas Mokesčio rekvizitai

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas: jeigu tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas; jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties; įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo; panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašas gali būti nuginčytas tik teismo tvarka.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama interesantams, norintiems palaidoti mirusį seniūnijos gyventoją seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Seniūnijos teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse į naują kapavietę arba šeimos kapavietėje seniūnijoje esamose ir prižiūrimose kapinėse galima palaidoti seniūnijos teritorijoje gyvenusį asmenį tik gavus leidimą laidojimui (jei yra šeimos kapavietė ne tik seniūnijos gyventojams).

  • Miręs pilietis yra įregistruojamas, t. y. surašomas mirties įrašas ir išduodamas mirties liudijimas.
  • Mirtis registruojama mirusiojo gyvenamosios vietos ar mirimo vietos seniūnijoje, remiantis medicininiu mirties liudijimu.
  • Mirtis turi būti įregistruota ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo laiko.
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama registruojant asmens mirtį arba įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį. Dėl mirties įtraukimo į apskaitą suinteresuotas asmuo Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui turi pateikti prašymą ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą. Mirtis registruojama arba įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima galimybę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas