Informaciniai skelbimai

Pradedamas rengti Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo planas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdama į UAB „Kelveda“ įmonės 2017-07-25 d. prašymą Nr. 17-13, pradeda Kretingos rajono Prūdupio telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.  Išsamiau »

Kviečiama Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitijų išplėstinė seniūnaičių sueiga

2017 m. rugpjūčio 17 d. 16 val. kviečiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitijų išplėstinė seniūnaičių sueiga. Sueiga vyks Kretingos miesto seniūnijoje, Vilniaus g. 8, Kretinga, (III aukšte, salėje). Sueiga atvira.  Išsamiau »

Artėja Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginiai

Šiais, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais, Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose.  Išsamiau »

Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė  skelbia konkursą Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro,  esančio Kretingoje, Žemaitės alėjoje 1, LT 97106, direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus  mėnesinės algos pastovioji dalis – 965,70 Eur, kintamoji mėnesinės algos dalis priklauso nuo centro metinių veiklos rodiklių.

Direktoriaus funkcijos: planuoti, organizuoti  įstaigos darbą taip, kad būtų teikiama kokybiška psichikos sveikatos priežiūra ir socialinė pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims, būtų gerinama Kretingos rajono gyventojų sveikata.  Išsamiau »

Organizuojamos viešosios konsultacijos dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia valstybines institucijas, verslą ir jį atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose.  Išsamiau »

Kviečiame Vydmantų seniūnijos bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes teikti paraiškas

Kviečiame Vydmantų seniūnijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir/ar bendrijas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).  Išsamiau »

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus „Kryptis LIETUVA“

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus „Kryptis LIETUVA“ ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Parengtas sprendimo dėl Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė sprendimo dėl Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas