Informaciniai skelbimai

Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Informacija apie parengtą 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo š. m. liepos 1 d. iki š. m. liepos 20 d.  Išsamiau »

Kviečiame išrinkti geriausią socialinį darbuotoją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antrus metus iš eilės organizuoja geriausio socialinio darbuotojo rinkimus ir kviečia siūlyti savo kolegas, bendražygius, šeimos narius ir draugus – visus, kurie, jūsų nuomone, verti tapti geriausiais.

Nugalėtojai bus renkami 6 nominacijose: už darbą su vaikais, senjorais, neįgaliaisiais, šeimomis, bendruomene ir už darbą su patiriančiais krizę. Nugalėtojus išrinks vertinimo komisija.  Išsamiau »

Kvietimas turizmo verslo atstovams

Asociacija „Klaipėdos regionas“ kartu su JPP „Kurk Lietuvai“ ir Valstybiniu turizmo departamentu 2015 m. liepos 9-10 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje (H. Manto g. 25, Klaipėda) kviečia į Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros forumą ir kūrybines dirbtuves.  Išsamiau »

Jauniesiems ūkininkams – naujas paraiškų priėmimas

Skelbiamas naujas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškų priėmimo laikotarpis nuo š. m. gruodžio 1 d.  iki gruodžio 31 d. skiriant 10 mln. Eur.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo V. Kudirkos g., Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 7 bei 4 punktais, adresai keičiami siekiant išlaikyti lyginių ir nelyginių numerių tvarką gatvėje bei priskiriant žemės sklypus su pastatais kitoms gatvėms.  Išsamiau »

Dėl adresų pakeitimo Tiekėjų g. 29, 21, 21A, 23, 27H, 25C, 27, 27D, 27E, 27F, 27G, Kretingos m.

Vadovaujantis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V – 57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 18 punktu, adresai keičiami ir suteikiami žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksų priskiriant juos Verslo gatvei.  Išsamiau »

Bendrijų pirmininkai kviečiami dalyvauti paskaitų cikluose su teisininkais

Lietuvos namų ūkių valdytojų asociacija „Linuva“ vykdo projektą „EU-JUSTICE FORMS IN COMMUNITIES“, kurio tikslas yra kelti bendrijų pirmininkų juridinį kompetencijų lygį.

Nuo 2015-07-01 iki 2015-09-30 bus vykdomas projekto „EU-JUSTICE FORMS IN COMMUNITIES“ paskutinis (trečias) etapas - gerosios praktikos sklaida, kurio metu įvairių bendrijų primininkai galės dalyvauti susitikimuose ir paskaitų cikluose su teisininkais. Teisininkai dalinsis projekte įgyta patirtimi.  Išsamiau »

Informacija dėl hidraulinių bandymų

Š.m. gegužės 5 d. - liepos 8 d., pagal grafiką, bus atliekami Kretingos rajono katilinių šilumos trasų hidrauliniai bandymai.

Š.m. birželio 8-9 dienomis Kretingos miesto katilinių Nr. 1 (Žalioji g. 3) ir Nr. 2 (Melioratorių g. 10) magistralinėms šilumos trasoms bus atliekami bandymai šilumos nuostoliams nustatyti, todėl visi vartotojai neturės karšto vandens.  Išsamiau »

Kviečiame į šeimų, įvaikinusių vaikus, susitikimą

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kviečia ir ragina šeimas, įvaikinusias vaikus, dalyvauti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame XI įvaikinusių šeimų susitikime, kuris vyks 2015 m. liepos 31 d.  rugpjūčio 1-2 d.

Susitikimo metu turėsite galimybę ne tik pabendrauti, pasidalinti patirtimi, bet ir pasidžiaugti gražiomis akimirkomis bei atitrūkti nuo kasdieninių rūpesčių.

Apie dalyvavimą renginyje būtina pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai iki 2015 m. birželio 15 d., tel. (8 5) 213 9782 arba el. paštu: toma [dot] jonaviciute [at] vaikoteises [dot] lt  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas prevencijos simboliui išrinkti

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursą „Prevencijos simbolis“. Konkursas skirtas išrinkti prevencijos simbolį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, kuris didintų visuomenės sąmoningumą ir atskleistų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų ir rinktis sveiką gyvenimo būdą.  Išsamiau »

Kretingos miesto vietos veiklos grupė – naujos miesto plėtros galimybės

Gegužės mėnesį įsteigta Kretingos miesto vietos veiklos grupė. Jos steigėjai – valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir verslo struktūrų atstovai. Grupės steigimo dokumentus parengė Konsultacinė darbo grupė, kurią sudarė verslo, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės atstovai.

Netrukus miestų vietos veiklos grupės turėtų būti kviečiamos rengti strategijas, kurios bus vertinamos konkursiniu būdu, o laimėjusios gaus finansavimą projektams įgyvendinti. Kretingos miesto vietos veiklos grupė planuoja rengti miesto plėtros strategiją, pagal kurią bus finansuojami įvairūs projektai, susiję su įdarbinimo galimybių didinimu, socialinės atskirties mažinimu, sveikatinimu, aktyviu laisvalaikiu ir kt.

Kviečiame Kretingos miesto vietos veiklos grupės nariais tapti Kretingos mieste registruotas verslo įmones, jų asociacijas ir nevyriausybines organizacijas. Iš asociacijos narių, atsižvelgiant į įstatų reikalavimus, bus sudaroma Valdyba, kurią sudarys verslo, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės atstovai. Dėl narystės kreiptis el. paštu miestovvg [at] gmail [dot] com arba telefonu 8 679 86773.  Išsamiau »

Organizuojamas projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“

Siekdami plėsti ir gerinti atliekų rūšiavimą, mažinti aplinkos taršą, skatinti visus Lietuvos gyventojus tinkamai tvarkyti atliekas Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bendradarbiaudamos su partneriais ir visomis Lietuvos savivaldybėmis organizuoja aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“ (toliau – Projektas). Projekto metu bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos (toliau – Atliekos). Projektu taip pat siekiama užtikrinti, kad Atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų, taip plėsti buitinės technikos ir elektronikos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo tinklą. Projekte gali dalyvauti visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Aktyvusis etapas vyks 2015 m. gegužės 15 d. – 2015 m. rugsėjo 1 d., pasibaigus aktyviajam etapui ir apdovanojus laimėtojus Projekte dalyvaujančios bendruomenės visus metus (iki kitą vasarą vyksiančio aktyvaus etapo) galės priduoti Atliekas ir kaupti taškus.  Išsamiau »

Vyks žemės dangos ir žemės naudojimo statistinis tyrimas

Europos Komisijos (EK) statistikos tarnybos (EUROSTATO) nurodymu UAB „Vides eksperti“ atliks žemės dangos, naudojimo ir pokyčių tyrimą Baltijos šalyse, įskaitant ir Kretingos rajono savivaldybę. Tyrimas bus atliekamas 2015 m. kovo–spalio mėnesiais. Projekto pavadinimas – LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview .  Išsamiau »