Informaciniai skelbimai

Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Gruodžio 6 d. 14 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis.

1. Dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įvedimo Kretingos rajono savivaldybėje. Pranešėja – R. Surblytė.
2. Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui valdyti ir organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. Pranešėjas – P. Černeckis.
3. Dėl grafų Tiškevičių asmeninių daiktų įsigijimo. Pranešėja – V. Kanapkienė.
4. Informacija.

   Išsamiau »

Kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimo šventę

Rytoj, gruodžio 3 d. 16 val., kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimo šventę, kuri vyks Kretingos miesto Rotušės aikštėje.  Išsamiau »

Visuomenei svarbaus statinio projekto rengimas bei parengtų projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas-Plungė 26,405 km esančios sankryžos su krašto keliu Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai ir rajoniniu keliu Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai rekonstravimo projekto rengimą bei parengtų šio statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.  Išsamiau »

Kalėdinės dovanėlės Kretingos miesto vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigų

Kretingos miesto seniūnijoje nuo š. m. gruodžio 19 d. iki gruodžio 29 d. bus dalijamos kalėdinės dovanėlės Kretingos miesto vaikams, nelankantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigų.  Išsamiau »

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

Iki šių metų gruodžio 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.  Išsamiau »

Kviečiame susipažinti su parengtu Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektu

Kretingos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir planuoja įgyvendinti projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ veiklą – Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo priemonių įgyvendinimas Kretingos rajono savivaldybės Pastauninko parko teritorijoje.  Išsamiau »

Vyksta rajono veteranų krepšinio pirmenybių komandų registracija

Iki gruodžio 19 d. vyksta rajono veteranų (gim. 1982 m. ir vyresn.) krepšinio pirmenybių komandų registracija.  Išsamiau »

Skelbiamas konkursas Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pareigoms eiti.  Išsamiau »

Gyvenamosios vietos deklaravimo atmintinė

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“) iki 2017 m. sausio 1 d.  Išsamiau »

Pateikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-516 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), 28 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateiktos šių organizacijų projektų paraiškos:  Išsamiau »