Informaciniai skelbimai

Kviečia Žiemos žūklės šventė Mindūnuose

2016 m. vasario 13 d. Mindūnuose vyks dvidešimt pirmoji žiemos žūklės šventė „MINDŪNAI 2016“. Šventė organizuojama Mindūnuose, kur stovi aukščiausias apžvalgos bokštas saugomose teritorijose. Žiemos žūklės šventė ką tik pelnė antrąją vietą Lietuvos liaudies kultūros centro etnografinių regionų metų konkursinėje apžiūroje „Tradicija šiandien“. „Terra Publica“ šį renginį įrašė į šimto įspūdingiausių, įdomiausių, smagiausių, išskirtiniausių išgarsintų Lietuvos švenčių sąrašą.  Išsamiau »

Skelbiama darbdavių atranka Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programai vykdyti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką Kretingos rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programai vykdyti.

Darbdaviai, norintys dalyvauti atrankoje, turi pateikti pasiūlymą ir lėšų poreikio skaičiavimą pasiūlymui įgyvendinti. Pasiūlymo ir lėšų skaičiavimo formos skelbiamos Kretingos rajono savivaldybės svetainėje www.kretinga.lt.

Dokumentus reikia pateikti iki 2016 m. vasario 12 d. 13 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g.29A, Kretinga. Ant voko būtina užrašyti „Kretingos rajono viešųjų darbų organizavimo ir atrankos komisijai“.  Išsamiau »

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų priėmimas

Informuojame, kad paraiškos gauti finansavimą iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų priimamos pagal nustatytą formą iki 2016 m. kovo 1 d. (įskaitytinai), vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A1-24  Išsamiau »

Komitetų posėdžiai

Bet kuri mokykla gali laimėti „Išmaniąją klasę“

Visos savivaldybės mokyklos nuo sausio iki birželio gali dalyvauti naujame „Mes rūšiuojam“ projekte, kurio metu daugiausiai naudotų mobiliųjų telefonų bei planšetinių kompiuterių surinkusiai mokyklai bus įrengta išmanioji klasė.  Išsamiau »

Užstato už vienkartines pakuotes atmintinė vartotojui

Jau nuo kitos savaitės pradeda veikti užstato už vienkartines pakuotes sistema. Aplinkos ministerija parengė trumpą atmintinę vartotojui, kuriame pateikiama pagrindinė informacija.  Išsamiau »

Kviečiame teikti paraiškas dėl valstybės paramos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi LR Žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Paraiškos bus priimamos nuo vasario 1 iki vasario 20 d.  Išsamiau »

Informacija apie numatomus suteikti (keisti) adresus

Informacija apie numatomus suteikti (keisti) adresus Kretingos rajono savivaldybės Žalgirio seniūnijos Dupulčių kaime.  Išsamiau »

Patvirtintos paramos smulkiesiems ūkiams įgyvendinimo taisyklės

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.  Išsamiau »

Vyksta rajono veteranų salės futbolo komandų registracija

Iki vasario 10 d. vyksta rajono veteranų (1981 m. ir vyr.) salės futbolo komandų registracija.  Išsamiau »

Vyksta rajono tinklinio pirmenybių komandų registracija

Iki vasario 8 d. vyksta rajono tinklinio pirmenybių komandų registracija. Komandos vadovų pasitarimas - vasario 9 d. 17 val. Kūno kultūros ir sporto skyriuje.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų priėmimas

Paraiškos gauti finansavimą iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų priimamos pagal nustatytą formą iki 2016 m. vasario 15 d. (įskaitytinai), vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-25 (nuostatai).  Išsamiau »

Kviečiame studentus dalyvauti verslo projektų konkurse „Būk verslus“

Ambicingi, talentingi ir iššūkių nebijantys studentai kviečiami dalyvauti konkurse „Būk verslus“ ir kurti naujus verslus skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Registruoti konkursui savo aukštosios mokyklos komandą ir pasirinkti projektą įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybėje galima iki vasario 15 d.  Išsamiau »

Kvietimas teikti pasiūlymus 2016 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia fizinius, juridinius asmenis ar jų grupes teikti pasiūlymus 2016 metams dėl privačių (tikslinių) lėšų skyrimo Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (ne aukštesnės kaip D kategorijos) statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos.

Pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. kovo 1 d.  Išsamiau »

Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacinis pranešimas apie Kretingos rajono savivaldybės priimtą sprendimą dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybė administracija, esanti adresu Savanorių g. 29A, Kretinga (tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. paštas: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainės adresas: www.kretinga.lt) parengė Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą (toliau-Planas). Plano tikslas – nustatyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Šis Planas atnaujina Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-350 patvirtintą 2011-2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą.  Išsamiau »