Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2022-12-21 T2-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-386 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokykloms“ pakeitimo
2022-12-21 T2-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-12-21 T2-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-334
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-12-21 T2-333
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2022-12-21 T2-332
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2022-12-21 T2-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-12-21 T2-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-21 T2-329
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2022-12-21 T2-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-181 "Dėl Pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas" pakeitimo"
2022-12-21 T2-327
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-12-21 T2-326
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo
2022-12-21 T2-325
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-324
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-323
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-322
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-321
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-319
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo
2022-12-21 T2-318
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-317
Dėl projekto "Kasdienybės įprasminimas" įgyvendinimo
2022-12-21 T2-316
Dėl investicinio projekto „Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato (Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r.) energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę
2022-12-21 T2-315
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties keitimui
2022-12-21 T2-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-21 T2-313
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-12-21 T2-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-311
Dėl pritarimo įgyvendinti tarptautinį projektą
2022-11-24 T2-310
Dėl lankytinų vietų pavadinimų suteikimo
2022-11-24 T2-309
Dėl Bronislovo Burneikio parko pavadinimo suteikimo
2022-11-24 T2-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-24 T2-307
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-24 T2-306
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-11-24 T2-305
Dėl sutikimo leisti įregistruoti buveinę
2022-11-24 T2-304
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2022-11-24 T2-303
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2022 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2022-11-24 T2-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-301
Dėl pritarimo Kretingos muziejaus istorinės buities rinkinio ginklų ir amunicijos eksponatų nurašymui
2022-11-24 T2-300
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-298
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-297
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-295
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-293
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T2-217 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-292
Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos kainos nustatymo
2022-11-24 T2-291
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2021-2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-11-24 T2-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2022-11-24 T2-289
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos nurašymo
2022-11-24 T2-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-11-24 T2-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-27 T2-286
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-10-27 T2-285
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-10-27 T2-284
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-27 T2-283
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-27 T2-282
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-27 T2-281
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2022-10-27 T2-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
2022-10-27 T2-279
Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2022-10-27 T2-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-27 T2-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
2022-10-27 T2-276
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjų numatytų (planinių) vietų skaičiaus patvirtinimo
2022-10-27 T2-275
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-10-27 T2-274
Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-10-27 T2-273
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-27 T2-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-10-27 T2-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2022-10-27 T2-270
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-27 T2-269
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2023–2025 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-10-27 T2-268
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
2022-10-27 T2-267
Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo
2022-10-27 T2-266
Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui
2022-10-27 T2-265
Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2020 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 pasirašymui
2022-10-27 T2-264
Dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje"
2022-10-27 T2-263
Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Kretingos vandenys" ilgalaikei paskolai gauti
2022-10-27 T2-262
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2022-10-27 T2-261
Dėl Dangiro Samaliaus atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų
2022-10-27 T2-260
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2022-10-27 T2-259
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-27 T2-258
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29 T2-257
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje
2022-09-29 T2-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-09-29 T2-255
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-09-29 T2-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-09-29 T2-253
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2022-09-29 T2-252
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendime Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-09-29 T2-251
Dėl viešosioms Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomų 2022–2023 m. veiklos užduočių skyrimo
2022-09-29 T2-250
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų maitinimo piniginių normų patvirtinimo
2022-09-29 T2-249
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-312 "Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
2022-09-29 T2-248
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-29 T2-247
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-09-29 T2-246
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-09-29 T2-245
Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-29 T2-244
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-09-29 T2-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
2022-09-29 T2-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-29 T2-241
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2022-09-29 T2-240
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-29 T2-239
Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
2022-09-29 T2-238
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis