Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2024-02-29 T2-52
Dėl projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04“ įgyvendinimo
2024-02-29 T2-51
Dėl pritarimo dalyvauti projekte
2024-02-29 T2-50
Dėl projekto „Salantų gimnazijos stadiono pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo
2024-02-29 T2-49
Dėl projekto „Sveikų bendruomenių kūrimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-02-29 T2-48
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekto „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse
2024-02-29 T2-47
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2024-02-29 T2-46
Dėl pritarimo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties sudarymui
2024-02-29 T2-45
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-29 T2-44
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-43
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
2024-02-08 T2-42
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Minijos futbolo akademija“
2024-02-08 T2-41
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybės įmonei „Kretingos turgus“
2024-02-08 T2-40
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-39
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios
2024-02-08 T2-38
Dėl Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų minėjimo Kretingos rajone 2024-2026 m. priemonių plano tvirtinimo
2024-02-08 T2-37
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-36
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-35
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ savininko kapitalo padidinimo
2024-02-08 T2-34
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-33
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2024-02-08 T2-32
Dėl 2024 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2024-02-08 T2-31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo
2024-02-08 T2-30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
2024-01-25 T2-29
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žalgirio seniūnijoje
2024-01-25 T2-28
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2024-01-25 T2-27
Dėl sutikimo pagerinti ir pertvarkyti turtą
2024-01-25 T2-26
Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
2024-01-25 T2-25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo
2024-01-25 T2-24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
2024-01-25 T2-23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
2024-01-25 T2-22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo
2024-01-25 T2-21
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos Darbėnų miestelio, Kadagynų kaimo, Kumpikų kaimo, Naujukų kaimo, Pasertupio kaimo, Peldžių kaimo, Pemperių kaimo, Prūdgalio kaimo, Šlaveitų kaimo, Kretingos miesto seniūnijos Kretingos miesto, Kretingos seniūnijos Daktarų kaimo, Klibių kaimo, Kretingsodžio kaimo ir Žalgirio seniūnijos Dupulčių kaimo, Kluonalių kaimo gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimui
2024-01-25 T2-20
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo
2024-01-25 T2-19
Dėl Kultūros projektų Kretingos rajone finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2024-01-25 T2-18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2- 171 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-01-25 T2-17
Dėl apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu
2024-01-25 T2-16
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-01-25 T2-15
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-01-25 T2-14
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-01-25 T2-13
Dėl 2020 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2024-01-25 T2-12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos tvirtinimo
2024-01-25 T2-11
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-339 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
2024-01-25 T2-10
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-01-25 T2-9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2024-01-25 T2-8
Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Sandrai Grigaitytei-Gedvilienei
2024-01-25 T2-7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos tvirtinimo
2024-01-25 T2-6
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2024-01-25 T2-5
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2024-01-25 T2-4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl pritarimo projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ įgyvendinimui“ pakeitimo
2024-01-25 T2-3
Dėl projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
2024-01-25 T2-2
Dėl Kretingos sveikatos centro steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Kretingos rajono savivaldybėje
2024-01-25 T2-1
Dėl projekto „Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“ įgyvendinimo
2023-12-21 T2-373
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-12-21 T2-372
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-12-21 T2-371
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-21 T2-370
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-21 T2-369
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-21 T2-368
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-12-21 T2-367
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-55 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2023-12-21 T2-366
Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2023-12-21 T2-365
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2023-12-21 T2-364
Dėl įgaliojimo Kretingos rajono savivaldybės merui pasirašyti miestų ir miestelių teritorijų ribose esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo-priėmimo aktus
2023-12-21 T2-363
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo
2023-12-21 T2-362
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021-2022 metus aprobavimo
2023-12-21 T2-361
Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-12-21 T2-360
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-359
Dėl komisijos sudarymo
2023-12-21 T2-358
Dėl 2024 m. paskelbimo žemaitiško rašto metais Kretingos rajono savivaldybėje
2023-12-21 T2-357
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl įsitraukimo į kuriamą ir inicijuojamą kultūros kelią "Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)" pasirašymui
2023-12-21 T2-356
Dėl eksperto delegavimo į Klaipėdos regioninę tarybą
2023-12-21 T2-355
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-354
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Kretingos sporto mokyklos Kretingos sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-353
Dėl savivaldybės turto investavimo
2023-12-21 T2-352
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2023-12-21 T2-351
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-350
Dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-12-21 T2-349
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-348
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui
2023-12-21 T2-347
Dėl elgesio ir dalyvių registravimo Kretingos rajono savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų ir komisijų posėdžiuose taisyklių patvirtinimo
2023-12-21 T2-346
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2024 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-12-21 T2-345
Dėl Sandros Grigaitytės-Gedvilienės skyrimo į Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas pirmajai kadencijai be konkurso
2023-12-21 T2-344
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-12-21 T2-343
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl lėšų skyrimo projektui „Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje“ pakeitimo
2023-12-21 T2-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-11-30 T2-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-340
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2023-11-30 T2-339
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-338
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-337
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2023-11-30 T2-336
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-335
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-11-30 T2-334
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-11-30 T2-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2023 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2023-11-30 T2-332
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų skyrimo premijoms už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams
2023-11-30 T2-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-328
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-327
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-11-30 T2-326
Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pareigybių skaičiaus nustatymo