Teisės aktai

Data Nr. Pavadinimas
2023-08-03 T2-241
Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų skyrimo premijoms gabiems mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams
2023-08-03 T2-240
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-239
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-238
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-156 „Dėl Savivaldybės Kolegijos sudarymo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-236
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-235
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2023-08-03 T2-233
Dėl pritarimo dalyvauti projekte
2023-08-03 T2-232
Dėl garantijos suteikimo UAB „Kretingos vandenys“
2023-08-03 T2-231
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr.T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-230
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žalgirio seniūnijoje
2023-06-29 T2-229
Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2023-06-29 T2-228
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2023-06-29 T2-227
Dėl sutikimo
2023-06-29 T2-226
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-06-29 T2-225
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2023-06-29 T2-224
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-06-29 T2-223
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2023-06-29 T2-222
Dėl valstybės turto perėmimo
2023-06-29 T2-221
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl nuompinigių už Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-220
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-219
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-340 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-217
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-216
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-215
Dėl pritarimo pasirašyti Projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/ TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės "Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju" lėšų, jungtinės veiklos sutartį
2023-06-29 T2-214
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-202 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2023-06-29 T2-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-211
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-210
Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-06-29 T2-209
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl Kretingos rajono švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo ir Kretingos rajono švietimo centro lėšų už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-208
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-207
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-06-29 T2-206
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-243 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-205
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-204
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-203
Dėl lėšų skyrimo Kretingos rajono sodininkų bendrijai
2023-06-29 T2-202
Dėl savivaldybės buto pardavimo
2023-06-29 T2-201
Dėl socialinio būsto gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo
2023-06-29 T2-200
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai
2023-06-29 T2-199
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2023-06-29 T2-198
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-197
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-196
Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2022 m. veiklos ataskaitos ir 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-06-29 T2-195
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2023-06-29 T2-194
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir sudėties tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-193
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl atlygintinų paslaugų Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje kainos nustatymo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-192
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2023-06-29 T2-191
Dėl Kretingos sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu
2023-06-29 T2-190
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-06-29 T2-189
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-06-29 T2-188
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo
2023-06-29 T2-187
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2023 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2023-06-29 T2-186
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2023-06-29 T2-185
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-184
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-06-29 T2-183
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-182
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-181
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2023-06-29 T2-180
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-25 T2-179
Dėl akligatvių pavadinimų suteikimo Vydmantų seniūnijoje
2023-05-25 T2-178
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-05-25 T2-177
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-05-25 T2-176
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2023-05-25 T2-175
Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą
2023-05-25 T2-174
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2023-05-25 T2-173
Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
2023-05-25 T2-172
Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kartenos ir Kretingos seniūnijose
2023-05-25 T2-171
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-262 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2023-05-25 T2-170
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo
2023-05-25 T2-169
Dėl pritarimo pasirašyti projekto Nr. 07-007-p-0001 "Kompleksinės paslaugos (KOPA) jungtinės veiklos sutartį Nr. 07-007-p-0001/ESFA-15"
2023-05-25 T2-168
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
2023-05-25 T2-167
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimo Nr. T2-220 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūrai“ pakeitimo
2023-05-25 T2-166
Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu
2023-05-25 T2-165
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2023-05-25 T2-164
Dėl jaunimo vasaros akademijos 2023 m. „Kartu mes galime daug!“ nuostatų patvirtinimo ir pritarimo bendradarbiavimo sutarčių pasirašymui
2023-05-25 T2-163
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-25 T2-162
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-25 T2-161
Dėl 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-05-25 T2-160
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų ataskaitų
2023-05-25 T2-159
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2023-05-25 T2-158
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-05-25 T2-157
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-05-25 T2-156
Dėl Savivaldybės kolegijos sudarymo
2023-05-25 T2-155
Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo
2023-05-25 T2-154
Dėl Etikos komisijos sudarymo
2023-05-25 T2-153
Dėl Komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo
2023-05-25 T2-152
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo
2023-05-25 T2-151
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2023-05-25 T2-150
Dėl pavedimo Kretingos rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai Savivaldybės tarybos kompetencijai
2023-05-25 T2-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ir įgaliojimų atstovauti Klaipėdos regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo
2023-05-25 T2-148
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties projektui
2023-05-25 T2-147
Dėl darbo grupės sudarymo
2023-05-25 T2-146
Dėl darbo grupės fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti sudarymo
2023-05-25 T2-145
Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-05-25 T2-144
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-05-25 T2-143
Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-05-25 T2-142
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo