„Tapti kas“ ar „tapti kuo“?

Valstybinė kalba

Veiksmažodis tapti (tampa, tapo, taps) su vardininku būviui reikšti, kai jis sakomas daiktavardžiu ar kitu daiktavardiškuoju žodžiu ir pabrėžiamas laikinumas, yra šalutinis normos variantas (tarmybė). Pagrindinis normos variantas – tapti (tampa, tapo, taps) kuo, pvz.: Kurią dieną aš tapsiu direktorius (geriau direktoriumi). Ji tapo gulbė (geriau gulbe). Kūrybinė laisvė tampa antraeilis dalykas (geriau antraeiliu dalyku). Žmogaus tikėjimas gali tapti antra prigimtis (geriau antrąja prigimtimi).