Linksnių vartojimas

Valstybinė kalba

Dažnesnės sintaksės klaidos – klaidingai sudaryti ar netinkamai vartojami žodžių junginiai, retesnės – netaisyklingai sudaryti ir netinkamai vartojami sakiniai, ypač sudėtiniai.

Žodžių junginiai dažniausiai būna taisytini, kai parenkamas ne tas linksnis ar ne ta prielinksninė konstrukcija.

Dažniausiai pasitaikančius linksnių vartojimo klaidų atvejus ir taisymo pavyzdžius  pateikiame atmintinėje.

Linksnių vartojimo atmintinė