Kalbos kultūros patarimai

Valstybinė kalba

Ar taisyklingas žodis „bendraautorius“?

Asmenį nusakantys dūriniai su pirmuoju dėmeniu „bendra-“ sudaromi prie šio dėmens pridedant daiktavardį su galūne -is (-ė). Taigi – „bendraautoris (bendraautorė)“.

 

Ar taisyklingas pasakymas „žiūrėti tvarkos“?

Pasakymas taisyklingas. Viena iš veiksmažodžio „žiūrėti“ reikšmių yra „saugoti, rūpintis“. Taigi „žiūrėti tvarkos“ reiškia „rūpintis, kad būtų tvarka“.

 

Kaip rašoma: „ne pelno organizacija“ ar „nepelno organizacija“?

Rašoma atskirai – „ne pelno organizacija“.

 

Kuo pakeisti terminą „ekskliuzyvinis“?

Kaip pagrindiniai normos variantai turėtų būti vartojami terminai „išskirtinis“, „ypatingas“, „išimtinis“.

 

„Atlaisvinti butą“ ar „išsikelti iš buto“?

Abu pasakymai taisyklingi. Žodžio atlaisvinti pagrindinė reikšmė – „padaryti laisvą, neužimtą“. „Išsikelti iš buto“ – konkretesnis pasakymas.

 

Ar taisyklingas pasakymas „gyva eilė“?

Taip, pasakymas „gyva eilė“ taisyklingas, jis sakomas turint galvoje vieną už kito sustojusius žmones: Laukiau gyvoje eilėje.

 

Ar vartotinas terminas „skuteris“?

Taip, tai vartotinas terminas. Terminų banke teikiama tokia žodžio „skuteris“ reikšmė – vienvietis vandens paviršiumi slystantis sportinis laivas su pakabinamuoju varikliu.

 

Kaip lietuviškai pakeisti žodį „skrolinti“?

„Skrolinti“ yra kompiuterijos žargono žodis. Dalykine kalba būtų – „slinkti“, „paslinkti“, „pasislinkti“. Panašiai verčiami kiti kompiuterijos terminai: automatinis slinkimas (autoscrolling), slankjuostė (scroll bar) ir t. t.

 

Ar reikia tarpo tarp skaičiaus, nurodančio klasę, ir raidės: 3a ar 3 a?

Analizuojant rašybos taisyklėse aptartus rašybos pavyzdžius, darytina išvada, kad tarpo palikti nereikia (kaip rašant adresą) – 3a. Tarpai paprastai paliekami tarp skaičiaus ir simbolio arba tarp skaičiaus ir raidės, žyminčios santrumpą – 1 Eur, 2 p. (puslapis).

 

Kuo pakeisti terminą „lokalus“ junginyje „lokalus teisės aktas“?

Lokalus – būdingas tam tikrai vietai. Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi šio žodžio lietuviški pakaitai: „vietos“, „vietinis“, „vietinė“. Taigi galėtų būti – „vietinis teisės aktas“.

 

„Vidurdienis“ ar „vidudienis“?

Terminų banke teikiamas terminas „vidurdienis“. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ kaip antras normos variantas yra ir žodis „vidudienis“. Taigi abu žodžiai gali būti vartojami.

 

Ar reikia kablelių: „Gyvena Vydmantų kaime, Vydmantų seniūnijoje, Kretingos rajone“?

Vienavardė sakinio dalis be jungiamojo žodžio, reiškianti tą pačią vietą ar tą patį laiką, išskiriama kableliais (rečiau – brūkšniais), jei norima parodyti aiškinamąją jos paskirtį: „Gyvena Vydmantų kaime, Vydmantų seniūnijoje, Kretingos rajone“. Tačiau nepabrėžiant aiškinimo, kablelių gali nebūti: „Gyvena Vydmantų kaime Vydmantų seniūnijoje Kretingos rajone“.

Rengiant atsakymus naudotasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banku, Terminų banku, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, „Tarptautinių žodžių žodynu“, „Kalbos patarimais“, Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, Lietuvių kalbios skyrybos taisyklėmis.