Juridinių asmenų pavadinimų linksniavimas

Valstybinė kalba

Juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrovių ir t. t.) pavadinimai gali būti simboliniai ir tiesioginės reikšmės. Jų sudarymą reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407, LR Civilinis kodeksas (kalbos reikalavimus nurodo 2.40 str.), Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės lietuvių kabos komisijos 2004-02-02 nutarimu Nr. N-2(91).

Pavadinimai, sudaryti iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę prasmę, rašomi be kabučių, pvz.: uždaroji akcinė bendrovė (UAB) Kretingos šilumos tinklai, UAB Kretingos autobusų parkas, UAB Kretingos šeimos medicinos centras, UAB Kretingos žvėrininkystės ūkis, viešoji įstaiga (VšĮ) Kretingos ligoninė, VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras ir t. t. Jie linksniuojami kaip kiti tiesioginės reikšmės žodžiai ar žodžių junginiai, t. y.: Uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų (Kretingos autobusų parko, Kretingos šeimos medicinos centro, Kretingos žvėrininkystės ūkio) kolektyvas; Dirbu viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje (Pirminės sveikatos priežiūros centre); Lėšos skirtos uždarajai akcinei bendrovei Kretingos šilumos tinklams (Kretingos autobusų parkui, Kretingos šeimos medicinos centrui, Kretingos šilumos tinklams, Kretingos žvėrininkystės ūkiui); viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje (Pirminės sveikatos priežiūros centre) vyko konferencija ir t. t.

Simboliniai juridinių asmenų pavadinimai rašomi su kabutėmis. Jų linksniavimas nurodytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007-04-05 nutarime Nr. 1 (110). Jis yra toks:

1. Lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai, einantys po nomenklatūrinio žodžio, nekaitomi, pvz.: Uždarojoje akcinėje bendrovėje (UAB) ,,Kretingos grūdai“ įvyko susirinkimas; Nustatytos uždarosios akcinės bendrovės ,,Kretingos vandenys“ tiekiamo vandens kainos; Lopšelio-darželio ,,Eglutė“ vaikų darbų paroda; Buvau kirpykloje ,,Garbana“; Žiūriu serialą ,,Naisių vasara“; Skaičiau rajono laikraštyje ,,Pajūrio naujienos“; Bėgu į parduotuvę ,,Grifas“; Dirbu savivaldybės įmonėje (SĮ) ,,Knyga“.

2. Jei lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai eina prieš nomenklatūrinį žodį, vietoje vardininko vartojamas kilmininkas, pvz.: Buvau ,,Garbanos“ kirpykloje; Sūnus lanko ,,Eglutės“ lopšelį-darželį; ,,Kretingos grūdų“ bendrovės gaminami pašarai; Užbėgau į ,,Grifo“ parduotuvę“; Skaičiau ,,Pajūrio naujienų“ laikraštyje; Pateikta pastabų ,,Kretingos vandenų“ bendrovei.

3. Lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai, vartojami be nomenklatūrinio žodžio, yra linksniuojami, pvz.: ,,Garbanai“ reikia kirpėjos; ,,Eglutėje“ vyko šventė; Pirkau ,,Grife“; Pastatai priklauso ,,Kretingos grūdams“; Paskutinė ,,Naisių vasaros“ serija, Rašė ,,Pajūrio naujienose“; Važiuoju į ,,Kretingos vandenis“.

4. Nelietuviški simboliniai pavadinimai, einantys po nomenklatūrinio žodžio, nekaitomi, pvz.: Priklausau profesionaliųjų menininkų klubui ,,Pinx“; Pirkau parduotuvėje ,,Eurokos“, Gyvenu netoli parduotuvės ,,Maxima“, Turiu naują automobilį ,,Nissan“; pirkau puodus ,,Zepter“.

5. Nelietuviški simboliniai pavadinimai, einantys be nomenklatūrinio žodžio arba prieš jį, rekomenduojami linksniuoti, jeigu juos įmanoma priderinti prie kurios nors lietuvių kalbos linksniuotės, pvz.: Vyko ,,Pinkso“ narių vakaronė; Pirkau ,,Eurokose“; Einu į ,,Maximą“; Lankiausi ,,Nissano“ automobilių salone; Gavau dovanų ,,Zepterio“ puodus ir t. t.