Dalelyčių nė ir nei vartojimo skirtumai

Valstybinė kalba

pabrėžtinai neigia bet kokio savarankiško žodžio ar žodžių junginio reikšmę, pvz.: Iki šiol negauta nė vieno skundo. Nesiskolinau nė karto gyvenime.

Nei vartojamas poriniame jungtuke, kai neigiami keli dalykai, pvz.: Nedžiugino jos nei šviesi saulė, nei giedras dangus. Nei šviečia, nei šildo. To aš dar nebuvau nei matęs, nei girdėjęs. Nepajuto nei šalčio, nei drėgmės. Negalim nieko nei pakeisti, nei pridėti, nei atimti. Kvailys, nebūdamas nei gražus, nei tobulas, nei protingas, esti visada savim patenkintas.

Tarmėse nei gali būti vartojamas ir dalelytės reikšme, pvz.: Jų nei vieno nebėra.

Parengta pagal „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“, V., 2022.