Dėl jungtuko bei

Valstybinė kalba

Šiuo metu rašytinėje kalboje (ypač kanceliarinėje) yra labai padažnėjusi jungtuko bei vartosena, bet tas dažnis nėra būdingas lietuvių kalbai, todėl jeigu jungtuko bei galima išvengti, reikia ir vengti, pvz.:

Seniūnas kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus, Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.

Kiek įprasčiau:

Seniūnas kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus, savivaldybės administracijai ir kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.

Jungtukas bei tikrai naudingas dviem atvejais: jungiant artimas sąvokas (Jie padeda organizuoti rinkimus bei referendumus; Darbuotojai darbo metu nešiojasi korteles, kuriose užrašytos pareigos ir asmens vardas bei pavardė) ir vengiant per dažnai vartoti jungtuką ir (Seniūnas apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui).