Kaip pavadinti viešuosius darbus atliekantį asmenį

Valstybinė kalba

Šiuo metu asmenys, patiriantys ekonominių sunkumų, turi galimybę dirbti vadinamuosius viešuosius darbus ir gauti už juos darbo užmokestį. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme tokie asmenys vadinami viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstais asmenimis, taip pat asmenimis, dirbančiais pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti. 

Tačiau tai griozdiškos, ilgos ir sudėtingos, nepatogios vartoti viešuosius darbus dirbančius ar juos dirbti siųstus asmenis apibūdinančios frazės. Ar tikrai nėra kito šios pareigybė pavadinimo varianto?

Valstybinė lietuvių kalbos komisija pakonsultavo, kad toks (t. y. viešuosius darbus dirbantis) asmuo galėtų būti viešųjų darbų darbininkas.

Be šio trumpo ir paprasto viešuosius darbus dirbančio asmens pareigybės pavadinimo, galėtų būti vartojami ir kiti: darbininkas viešiesiems darbams atlikti, viešuosius darbus dirbantis (atliekantis) darbininkas. Tik jokiu būdu ne darbininkas viešiesiems darbams, kaip dažnai pasitaiko kasdienėje kalboje ar net kai kuriuose oficialiuose dokumentuose.