Ar galima tik žinoti, ar reikia ir mokėti?

Valstybinė kalba

Taip, žinoma, galima žinoti, kad esama įvairių įstatymų, kitokių teisės aktų, dokumentų, pagaliau ir mūsų Konstitucija. Bet akivaizdu, kad vien žinojimo juos esant maža. Su jais dar reikia ir susipažinti, juos reikia išmanyti ar išnagrinėti, juk to nepadaręs nesužinosi (neišmanysi), kaip ir kokiu atveju šiais dokumentais remtis (vadovautis). 

Taigi žodis „žinoti“ reiškia tik informacijos, duomenų turėjimo faktą, bet jokiu būdu netinka mokėjimo, išmanymo, pažinimo reikšmėmis, pvz.: Jis labai gerai žino (taisoma moka) ispanų kalbą; Puikiai žinau (taisoma išmanau) Dokumentų rengimo taisykles; Žinau (taisoma Pažįstu) šitą darbuotoją.