Posėdžiuose pasitaikančios kalbos klaidos

Valstybinė kalba