Kada ir kaip vartojamas žodis dėka

Valstybinė kalba

Tiek publicistikoje, tiek kanceliarinėje kalboje polinksnis dėka dažnai padeda perteikti mintį. Deja, itin retai jis vartojamas taisyklingai.

Svarbu įsidėmėti tai, kad šis polinksnis vartojamas tik kalbant apie žmogų, pvz., tėvų dėka baigė mokslus. Taip pat dėka galima vartoti ir kaip prielinksnį, pvz., dėka statybininkų mokykla pastatyta laiku.

Visais kitais atvejais, dažniausiai veiksmo priežasčiai ir būdui nusakyti, dėka nevartotina, pvz.: Pasiūlymo įgyvendinimo dėka (taisoma Įgyvendinus pasiūlymą) darbas palengvėjo; Didelių pastangų dėka (taisoma Didelėmis pastangomis; Labai stengdamiesi) darbą baigėme laiku.

Kai kalbama apie blogą baigtį arba nepalankią būseną, priežasčiai reikšti polinksnis dėka keičiamas taip: Jo dėka (taisoma Per jį; Dėl jo) nukentėjau; Tavo dėka (taisoma Per tave) esu nelaiminga; Rūkymo dėka (taisoma Rūkydami) jaunuoliai gadina sau sveikatą; Medžiagų dėka (taisoma dėl aktyviųjų medžiagų), bet gyviau sakyti: Kremas lengvai įsigeria į odą, nes jame yra aktyviųjų medžiagų.