Rekomendacija kaip pateikti kontaktinę informaciją

Valstybinė kalba

Kontaktinė informacija – asmens, su kuriuo palaikomi ryšiai, įvardijimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai, darbo laikas, kiti panašūs duomenys – dažnai nurodomi tiek dokumentuose, tiek viešuosiuose reklaminiuose ir informaciniuose tekstuose, tiek žiniasklaidoje, tiek elektroninėje erdvėje. Šie duomenys dažnai pateikiami netaisyklingai, su kalbos klaidomis. Toliau išdėstyti patarimai, padėsiantys kontaktinę informaciją pateikti tinkamai ir taisyklingai.

1. Apie asmenį, į kurį kreipiamasi informacijos.

Žmogus, į kurį pirmiausia kreipiamasi informacijos, kuriam kas nors pranešama ar kaip kitaip palaikomi ryšiai, gali būti vadinamas asmeniu kontaktams ar kontaktiniu asmeniu. Teiktini ir šie pavadinimai: asmuo ryšiams, informacijos teikėjas, ryšių tarpininkas ar pan. Pareigų pobūdį galima nusakyti ir taip: pavaduotojas ryšiams, padėjėjas ryšiams, atstovas ryšiams palaikyti, atstovas ryšiams.

2. Apie adreso rašymą.

Pagal Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259, adresuojant laišką ar siuntą savo šalyje adresas rašomas taip, pvz.:

Gerb. p. Jonui Petraičiui

AB „Geras gyvenimas“

Laisvės pr. 10

05120 Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių, kurios „privalomos valstybės ir savivaldybių informacinėms sistemoms, kur reikia nurodyti fizinio asmens adresą arba juridinio asmens buveinę“ priede nurodyti tokie adreso rašymo pavyzdžiai:

Kretinga, J. Basanavičiaus g. 18

Kretingos r. sav., Kartena, Ąžuolų g. 15

Tokia adreso rašymo tvarka, kai pirmiausia pateikiami platesnės reikšmės žodžiai (miesto ar rajono pavadinimas), ypač jei greta dar yra ir kitų duomenų ar vardijami kelių skirtingų būstinių adresai, o adresatas ir pašto kodas nenurodomi, gali būti naudojama ir informaciniuose užrašuose, skelbimuose ar reklamoje, pvz.:

Kreiptis: Kretinga, Maironio g. 37, 2 aukštas, 304 kab., tel. (8 445) 75117

Pagal Adresų formavimo taisyklių 13 punktą „pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija“, pvz., Pamėnkalnio g. 15A.

Gatvių pavadinimų ir pastatų numerių rašymo pavyzdžiai:

Jono Jablonskio g. 1-4

Aušros al. 30A-4

Gerosios Vilties skg. 5-6

Daugiau informacijos apie gatvių pavadinimų sudarymą ir rašymą žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 14 (R-2) patvirtintoje rekomendacijoje „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.

Laisvuosiuose stiliuose pakanka trumpesnio varianto, pvz., Gedimino pr. 39 / 1.

Vartoti junginį kreiptis adresu tikrai ne klaida, plg. kreiptis telefonu. Nurodant gatvę ir kitus adreso elementus po žodžio adresu rašomas dvitaškis, pvz.:

Kreiptis adresu: Vilnius, Verkių g. 37, 2 aukštas, 20 kab.

Kreiptis adresu: Kaunas, Gedimino g. 47, 102 kab.

3. Apie telefono ir fakso nurodymą.

Vietoj pasakymo kontaktinis telefonas kur kas geriau vartoti telefonas pasiteirauti.

Telefono numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijas.

Žodį telefonas trumpiname Tel. arba Telef.

Žodį faksas trumpiname faks. (ne fax).

4. Apie interneto ar elektroninio pašto adresų pateikimą.

Elektroninis paštas (taip pat ir elektroninis verslas, elektroninis parašas, elektroninis bankas ir kt.) yra žodžių junginiai, kurių trumpinamas tik pirmas žodis, todėl po pirmojo žodžio santrumpos reikia rašyti ne brūkšnelį, o tašką.

Junginį elektroninis paštas galima trumpinti taip: el. paštas, el. p., e. paštas arba e. p.

Prieš vieną interneto ar elektroninio pašto adresą dvitaškis paprastai nerašomas, pvz.:

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu www.vlkk.lt.

Informaciją siųskite el. p. [email protected].

Jei nurodomi keli interneto svetainių ar elektroninio pašto adresai, prieš juos rašomas dvitaškis, pvz.:

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėse: www.vlkk.lt, www.lkz.lt.

Informaciją siųskite el. p.: [email protected], [email protected].

Pastaba. Lietuviškas nevartotinos svetimybės e-mailo, imeilo (angl. e-mail) atitikmuo yra elektroninis paštas arba elektroninis laiškas.

5. Apie skyrybą.

Pagal bendrąsias skyrybos taisykles, kai tarp veiksnio ir tarinio yra apibūdinamasis santykis, vietoj praleistos tarinio jungties nerašomas joks ženklas, pvz.:

PVM mokėtojo kodas 212

Kaina 2 Eur

Norint intonaciškai pabrėžti, gali būti rašomas brūkšnys (bet ne dvitaškis), pvz.:

Nuolaida – iki 50 procentų

Renginio data – 2014 m. lapkričio 19 d.

Renginio organizatorė – VšĮ „Teatro dienos“

Jeigu vardijama skaičių seka, rašomas dvitaškis, pvz.:

Spektaklio bilietų kaina: 7, 10 ir 15 Eur

Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45

Kai nurodomas laikotarpis, rašomas brūkšnys (ne brūkšnelis), pvz.:

1996–2005 m. programa

Akcija spalio 6–7 d.

Pietų pertrauka 13.00–15.00

Tarpai nepaliekami tarp žodžių ar ypač tarp skaičių, kuriais nurodomos tam tikros ribos, pvz.:

Telšiai–Kretinga

birželis–rugpjūtis

pirmadienis–penktadienis

2010–2015 m.

1–10 puslapis

Pastaba. Brūkšnelio nereikia painioti su brūkšniu. Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnys rašomas su tarpais, išskyrus atvejus, kai jis vartojamas riboms žymėti. Tarp žodžių ar skaičių ir brūkšnelio tarpas nepaliekamas.

Sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys (/), kuris lietuvių kalboje reiškia arba, pvz.: atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s), įmonės kodas – į. k. (ne į/k), asmens kodas – a. k. (ne a/k) ir pan. Tarp sutrumpinimų turi būti paliekami tarpeliai.

Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai).

Tekstą skaidant eilutėmis, eilučių gale galima nevartoti skyrybos ženklų, pvz.:

Konsultuojame 8.30–12.30 val.

tel. (8 5)  272 4520