Dėl polinksnių dėka ir link rašybos

Valstybinė kalba

Polinksniai dėka, link visada rašomi atskirai, pvz.:  Per pastaruosius kelerius metus aukotojų ir rėmėjų dėka vienuolynas ir bažnyčia buvo sutvarkyti. Kaunas jau ne uždaras miestas, o žinomas jame gyvenančių žmonių dėka. Filosofinis mąstymas kreipia žmogų būties link. Paskutinį kartą kaimynai jį matė spalio pradžioje einantį keliu sodybos link. Reikia išsiaiškinti, kur link viskas krypsta. Autobusas pajudėjo Kybartų link.

Polinksniai neretai vartojami prieš linksnį, t. y. virsta prielinksniais, pvz.: Žymių praeities dainininkų nuostabiais balsais mes galime gėrėtis tik dėka mokslininkų ir išradėjų, kurie sugalvojo ir ištobulino būdus, kaip tuos balsus užrašyti. Pelkės paviršius žemėja link jos pakraščių. Vėją sukelia aukšto slėgio oras, judantis link žemo slėgio sričių.

Polinksnis dėka vartojamas su asmenų pavadinimų kilmininku kaip polinksnis (arba kaip prielinksnis): Tėvų dėka (Dėka tėvų) baigė mokslus. Statybininkų dėka (Dėka statybininkų) mokykla laiku pastatyta. Pirmenybė teikiama polinksninei vartosenai. Nevartotina veiksmo priežasčiai ir būdui nusakyti: Pasiūlymo įgyvendinimo dėka (taisoma Įgyvendinus pasiūlymą) darbas palengvėjo. Didelių pastangų dėka (taisoma Didelėmis pastangomis; Labai stengdamiesi) darbą baigėme laiku. Medžiagų dėka taisoma dėl aktyviųjų medžiagų. Gyviau sakyti: Kremas lengvai įsigeria į odą, nes jame yra aktyviųjų medžiagų.

Parengta pagal „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“, V., 2022, ir VLKK svetainės informaciją.