Ar jungti ne per dažnai sutinkame rašydami ir kalbėdami?

Valstybinė kalba

Dažnai tekstuose pastebimi net keli jungimai: Pasaulio valstybes apjungs idėja; Kviečiame Jus įsijungti į šį renginį; Kviečiame prisijungti prie mūsų.

Šiuose sakiniuose visi prijungimai, apjungimai ir įsijungimai yra labai negeri dalykai kalbos atžvilgiu. Įjungti galima elektrą, arbatinuką, įsijungti į jungą, sujungti laidus ir pan.

Veiksmažodžio įjungti negalima vartoti įtraukimui, įrašymui į planą, į komisiją, į sąrašą reikšti: Šių darbų dar neįjungė (=neįtraukė, neįrašė) į planą. Nevartoti straipsnio, punkto, skilties įrašymui į didesnį tekstą nusakyti: Į nutarimą įjungti (=įrašyti, įtraukti) pasiūlytą punktą.

Apjungti – nevartotinas žodis; turi būti (su)jungti, (su)vienyti: Bendras darbas apjungė (=sujungė, suvienijo) žmones.

Prisijungti – nevartoti iš kitų kalbų paimtomis prisidėjimo prie ko nors ir pritarimo reikšmėmis: Prisijungė (=Prisidėjo) prie konferencijos rengėjų. Tačiau prijungti, be materialaus pritvirtinimo, gali reikšti administracinį priskyrimą: Departamentą prijungė prie ministerijos.