Kaip taisyklingai nurodyti laiką

Valstybinė kalba

Nurodant laiką – jo trukmę, ribą, momentą, paskirtį, intervalą – dažnai daroma klaidų.

Laiko trukmei (pasikartojimui per tam tikrą laiką) nusakyti nevartotinas galininkas su prielinksniu į:

Vaistus reikia gerti tris kartus į dieną (taisoma per dieną).

Kanceliarinėje kalboje netinka ir vietininkas:

Pažyma pristatoma du kartus metuose (taisoma per metus).

Konkretaus laiko ribai reikšti turi būti vartojamas kilmininkas su prielinksniu iki, o ne naudininkas:

Šiai dienai (taisoma Iki šios dienos) turime per 100 prašymų.

Tyrimų rezultatai šiandien dienai (taisoma šiandien; iki šios dienos; iki dabar; šiuo metu; iki šiol) dar neaiškūs.

Sausio pirmai dienai (taisoma Iki sausio pirmos dienos) su vykdytoju turi būti atsiskaityta.

Laiko momentui (ne ribai) reikšti naudininkas taip pat nevartotinas:

Gruodžio antrai dienai (taisoma Gruodžio antrą dieną) turėsime du renginius.

Pradžiai (taisoma Iš pradžių; Pirmiausia) susivok, kur esi.

Veiksmo pradžiai ar pabaigai reikšti, kai nėra paskirties, vartotinas vietininkas (naudininkas vengtinas):

Pažangumas trimestro pabaigai (taisoma trimestro pabaigoje; baigiantis trimestrui) buvo geras.

Mėnesio pabaigai (taisoma Mėnesio pabaigoje) sutartis dar nebuvo pasirašyta.

Laiko paskirčiai (t. y. laikui ar laiko tarpui, kuriam kas skiriama) reikšti naudininkas ne klaida:

Pastatas išnuomotas penkeriems metams.

Skirta pašalpa vienam mėnesiui.

Laiko tarpui nusakyti kaip prielinksnis ar polinksnis vietininkas nevartojamas:

Metų laikotarpyje (taisoma Metų laikotarpiu; Per metus) projektas bus įgyvendintas.

Laike pamokos (taisoma Per pamoką) mokytoja išėjo iš klasės.

Laiko bėgyje  (taisoma Laikui bėgant; Ilgainiui) konfliktas pasimirš.

Laiko tarpui reikšti gali būti vartojamas ir įnagininkas, ir galininkas, ir vietininkas:

Jis tik vidurnakčiu (vidurnaktį, vidurnaktyje) užmigo.

Ir akmuo darbymečiu (darbymetį, darbymetyje) kruta.

Pokariu (Pokaryje) teko išgyventi visokių sunkumų.

Tuo laikotarpiu (Tame laikotarpyje) suklestėjo amatai.

Nurodant laiko tarpą, kai paskirtis nepabrėžiama, vietoj naudininko geriau vartoti kilmininką:

Sudarytas veiklos planas 2016–2017 metams (taisoma Sudarytas 2016–2017 metų veiklos planas).

Nevartotina prieveiksmio anksčiau aukštesniojo laipsnio konstrukcija su kilmininku:

Priemonių imtasi anksčiau laiko (taisoma pirma laiko, prieš laiką).

Nevartotinas prieveiksmis pirmalaikiai:

Planas įgyvendintas pirmalaikiai (taisoma pirma laiko, prieš laiką, anksčiau negu numatyta, anksčiau).

Laiko tarpas nusakomas su prielinksniais nuo... iki arba vien nurodant jo ribas:

Atostogavo nuo liepos 15 iki rugpjūčio 2 d.

Seminaras vyks spalio 16–17 dienomis.

Pastabos:

  1. Prielinksnis iki nusakant intervalą gali reikšti tiek į jį įeinantį skaičių, tiek neįeinantį (paprastai paskutinė nurodyta diena įskaičiuojama į terminą). Todėl kanceliarinėje kalboje aiškumo dėlei vartojami žodžiai įskaitytinai, imtinai.
  2. Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis): 2015–2020 m. programa, spalio 6–7 d., 14.00–17.00 val.

Šaltiniai:

  1. A. Suslavičienė. Laiko nusakymo būdai // Biuro administravimas, 2006, Nr. 9, p. 34.
  2. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 88, 116.
  3. Kanceliarinės kalbos patarimai. Kn., Vilnius, 2002, p. 142–143.