Svetimžodis kreatyvus, -i ir jo vediniai: reikšmės ir atitikmenys

Valstybinė kalba

Mokslinio, publicistinio ir šnekamojo stiliaus tekstuose pasitaikanti anglybė kreatyvus, -i ir jo vedinių kreatyvinis, -ė, kreatyviškas, -a ir jos vediniai vartojami kūrybinės visuomenės (klasės) teorijos sąvokoms įvardyti, žmonių, veiklos sričių, daiktų, vaizduojamų dalykų ypatybėms nusakyti. Svetimžodžiais žymima, kad kas užsiima ar yra susijęs su kūrybos veikla, kūrybingas, kūrybiškas, savitas, neįprastas, originalus, išradingas. Kreatyvus, -i ir jo vediniai kreatyvinis, -ė, kreatyviškas, -a dažniausiai vartojami tomis pačiomis reikšmėmis.

Svetimžodžiai konkuruoja su 17 skirtingų lietuviškų ir mišrios kilmės atitikmenų, dažniausiai vartojama gramatinių sinonimų kūrybinis, -ė ir kūrybos pora, būdvardžiai su priesagomis -ingas, -a, -iškas, -a – kūrybingas, -a, kūrybiškas, -a. Kiti atitikmenys yra šie: išradingas, -a, kuriantis, -i, meninė, originalus, -i, pastatyminė, pastatyta, pastatomoji, pozuojamoji, pozuota, režisuota, režisūrinė. Kai kada vietoje svetimžodžių vartojamas daiktavardžių kūrėjas, kūrybininkas kilmininkas.

Iš svetimžodžių ir jų atitikmenų analizės matyti, kad lietuviški būdvardžiai kūrybingas, -a ir kūrybiškas, -a bei iš jų padaryti daiktavardžiai, kai kalbama apie gyvus daiktus, vartojami sinonimiškai. Šių būdvardžių reikšmės atskirtinos – kūrybingas, -a vartotinas „kuriančio, kūrybos galių turinčio“, o kūrybiškas, -a – „netikėtus sprendimus randančio, originalaus, netikėto, išradingo“ reikšme.

Svetimžodžiai yra perteklinė ir neaiški raiškos priemonė, neretai šalia jų prireikia papildomų žodžių. Įvardijamiems dalykams pakanka įprastų, savos kalbos priemonėmis sudarytų žodžių. Kai norima pabrėžti, kad žmogus, žmonių grupė ar jų visuma ką nors kuria, turi kūrybos galių, vartotini kūrybinis, -ė, kūrybingas, -a, kūrybos. Jei norima pasakyti, kad žmogus randa netikėtus sprendimus, pamato tai, kas nebuvo pastebėta, vartotinas būdvardis kūrybiškas, -a. Tas pats būdvardis vartotinas, jei norima pasakyti, kad koks nors daiktas, vaizduojamas dalykas, muzikos ar architektūros stilius yra originalus, neįprastas, improvizuotas, neatkartojamas.