Kuri vartosenos forma taisyklinga?

Valstybinė kalba

„Abonentinis“ ar „abonementinis mokestis“?

Mokestis siejamas ne su asmeniu (abonentu), o su teise kuo naudotis (abonementu), tai yra mokestis už „abonementą“, ne „abonentą“, taigi vartotinas junginys „abonementinis mokestis“. Ne klaida ir kilmininkas – „abonemento mokestis“.

Kaip taisyklinga: „uždirba daugiau kaip tūkstantį“ ar „uždirba virš tūkstančio“?

Junginys „daugiau kaip“ ir prielinksnis „virš“ kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti vertintini kaip lygiaverčiai normos variantai. Taigi visi variantai laikytini taisyklingais: „Jis ten uždirba virš tūkstančio; daugiau kaip (negu, nei) tūkstantį; tūkstantį su viršum; per tūkstantį; Jo uždarbis ten viršija tūkstantį“. „Senutė turėjo virš šimto metų; daugiau kaip (negu, nei) šimtą metų; šimtą metų su trupučiu (su viršum); per šimtą metų; jau buvo perkopusi šimtą metų“.

„Abonentinis“ ar „abonementinis mokestis“?

Mokestis siejamas ne su asmeniu (abonentu), o su teise kuo naudotis (abonementu), tai yra mokestis už „abonementą“, ne „abonentą“, taigi vartotinas junginys „abonementinis mokestis“. Ne klaida ir kilmininkas – „abonemento mokestis“.

„Savavališkas“ ar „savavalinis“?

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas „savavališkas“: savavališkas veiksmas, savavališkas darbas ir t. t.

„Vienareikšmiškai“ ar „vienareikšmiai“?

Turi būti „vienareikšmiškai“, kadangi būdo prieveiksmiai, padaryti iš santykinių būdvardžių, turinčių vienaskaitos vyriškos giminės vardininko galūnę -is, o daugiskaitos naudininko -(i)ams, nevartotini su -(i)ai.

Šiukšliavežis ar šiukšliavežė?

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas vyriškosios giminės daiktavardis – „šiukšliavežis“ (automobilis šiukšlėms vežti).

Kurią formą rinktis: „pėsčiasis“ ar „pėstysis“?

„Pėstysis“ yra tarminė forma, vartojama laisvuosiuose stiliuose, šnekamojoje kalboje. Oficiali, prestižinė forma yra „pėsčiasis“, „pėsčioji“.

„Gyvensime taupymo režimu“ ar „Gyvensime taupymo režime“?

Būdui reikšti vietininkas nevartotinas. Todėl sakykime „gyvensime taupymo režimu“.

Kaip taisyklinga: „Pristatymas ir grąžinimas visada nemokamas“ ar „Pristatymas ir grąžinimas visada nemokami“?

Po veiksnių einantis tarinys dažniausiai gauna daugiskaitos formą. Ne klaida derinti tarinį su paskutiniu veiksniu. Taigi abu variantai yra galimi.

Kurią formą rinktis: „užbaigtumėte“ ar „užbaigtute“?

Tiek ilgoji veiksmažodžio tariamosios nuosakos daugiskaitos II asmens forma „užbaigtumėte“, tiek sutrumpėjusi „užbaigtute“ yra taisyklingos ir vartojamos.

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banko duomenis, Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, Tarptautinių žodžių žodyną.