Kuo skiriasi prieveiksmių „aplamai“, „apskritai“ ir „bendrai“ reikšmės?

Valstybinė kalba

Aplamai padarytas iš būdvardžio aplamas, o šis reiškia „paviršutiniškas; neapdairus, žioplas“. Vadinasi, išgirdę: Jis dirba aplamai, suprantame, kad jis dirba paviršutiniškai.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiama antroji prieveiksmio apskritai reikšmė „bendrais bruožais“: Apskritai kalbant, darbu esu patenkintas; Apskritai, jis išsilavinęs žmogus“.

Bendrai padarytas iš būdvardžio bendras, o jo antroji reikšmė „kartu daromas, atliekamas“. Pvz.: bendrai gyvename; darbą padarysime bendrai.

Bendrai nevartotinas kaip išvadinis (apibendrinamasis) žodis: Bendrai (taisoma Apskritai) jis neblogas žmogus.

Kadangi prieveiksmių apskritai, bendrai ir aplamai reikšmės nesutampa, jų neišeina vartoti kaip sinonimų. Kai reikia ką nors apibendrinti, nusakyti bendrais bruožais, vartokime žodį apskritai.