Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimas lietuvių kalboje

Valstybinė kalba

Vartojimo principai:

1. Kitų kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai, lietuvių kalboje įgavę savitas formas, laikomi tradiciniais, pvz.: Petras Pirmasis, Tomas Akvinietis, Adomas Mickevičius, šv. Kristoforas, Anglija, Lenkija, Švedija, Daugpilis, Genuja, Paryžius, Ženeva, Teksasas, Ramusis vandenynas

2. Lotyniško pagrindo alfabetus vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai:

2.1 grožiniuose kūriniuose, populiariose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose adaptuojami, t. y. pateikiami pagal tarimą, pvz.: Viljamas Kristis, Berta Aškroft, Juzefas Kvetkovskis, Gysenas, Hyjuma;

2.2. mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, informaciniuose ir specialiuose tekstuose (teisiniuose dokumentuose, duomenų rodyklėse, afišose ir pan.) vartojamos originaliosios formos, pvz.: William Cristie, Bertha Ashcroft, Juzef Kvetkowsky, Giessen, Hiiumaa.

3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai:
3.1. lietuvinami pagal apytikslį tarimą (transkribuojami), pvz.: Machmudas Abasas, Sergejus Jeseninas, Mijadzakis, Čeliabinskas;

3.2. arba perrašomi lotyniškais rašmenimis (transliteruojami), pvz.: Mahmoud Abbas, Wang Zhaoxian, Miyazaki.

4. Greta originaliųjų formų galima skliaustuose pateikti sulietuvintas pagal tarimą kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių formas, o greta tradicinių ir sulietuvintų pagal tarimą formų gali būti pateiktos originaliosios formos, pvz.: William Cristie (Viljamas Kristis), Viljamas Kristis (William Cristie), Wang Zhaoxian (Vang Džaosianas), Vang Džaosianas (Wang Zhaoxian).

Lietuviškuose tekstuose įvairios kilmės asmenvardžiai, tiek adaptuoti, tiek originalo formos, paprastai gramatinami ir linksniuojami, net jei asmens dokumente nurodyta nesugramatinta vardo ir pavardės forma, pvz., pase yra Sergej Dmitrijev, tačiau tekste bus Sergejus Dmitrijevas, Sergejaus Dmitrijevo, Sergejui Dmitrijevui ir t. t. Kad nekiltų kokių nors abejonių, jei reikia, greta sugramatintos formos skliaustuose galima nurodyti pateiktąją pase.

Moterų pavardėms (ir daugeliui vardų), kurios baigiasi priebalsiu ar balsiais -o, -i, -y, galūnės nededamos ir jos nelinksniuojamos, o pavardės, kurios baigiasi balsiu –a, linksniuojamos kaip atitinkami lietuviški daiktavardžiai, pvz.: Hana Smit, Hanos Smit, Hanai Smit; Bluma Hugo, Blumos Hugo, Blumai Hugo; Sarkozy, Pučini ir t. t., bet Jolanta Olševska, Jolantos Olševskos, Jolantai Olševskai, Jolantą Olševską ir t. t.