Apie nuomonės formuotojus ir tinklaraštininkus

Valstybinė kalba

Influenceris, -ė (angl. influencer) yra skolinys, palyginti neseniai pradėjęs plisti internetinėje erdvėje. Be šio žodžio, pavartojami ir kiti giminiški naujažodžiai: influencinimas; influencinti; painfluencinti ir pan., pvz.:

Influenceriai savo socialinės medijos kanaluose kalbėjo skirtingomis temomis. Aš noriu influencinti gyvenimą. Influencinimas yra didelis darbas be darbo valandų. Jei mes norėtumėme susitarti su meru jam padėti painfluencinti, tai nepasirašinėtumėme...

„Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ taip aiškinama šio žodžio reikšmė: „Rinkodaroje veikiantis asmuo, savo žinomumu darantis poveikį pirkėjų pasirinkimui; žinomas asmuo, nuomonės formuotojas, dažnai išnaudojamas kieno nors idėjų sklaidai, ypač socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.“.

Minėtame šaltinyje pateikiami tokie svetimybės influenceris lietuviški pakaitai: nuomonės formuotojas,-a; nuomonės lyderis,  -ė; įtakdarys, -ė ir pan.

Kalbos konsultacijų banke, remiantis „Aiškinamuoju ryšių su visuomene terminų žodynu“, nurodoma, kad asmuo, kurio nuomonė, požiūris ir įžvalgos konkrečiais klausimais turi įtakos tam tikros asmenų grupės ar organizacijos nuostatoms bei elgsenai, vadintinas nuomonės lyderiu ar nuomonės formuotoju.

Kaip rodo vartosena, populiaresnis yra nuomonės formuotojas.

 

Kitas internautų mėgstamas skolinys – blogas ir giminiški žodžiai: blogeris, -ė; bloginimas; bloginti, pvz.:

Geriausi blogai paprastai būna pradedami rašyti iš idėjos – tokio įrašo turinys laisvas, turinys – lengvas. Dabar nemaži blogeriai turi tūkstančius lankytojų per dieną.

„Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ paaiškinta, kad blogas – internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis (gali būti iliustruojamas nuotraukomis, garso ir vaizdo įrašais, papildomas įvairiomis nuorodomis).

Vietoj šio skolinio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintame Svetimžodžių atitikmenų sąraše teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Bendrinėje kalboje jau įsigaliojo ir lietuviški pakaitai: rašyti tinklaraštį (vietoj bloginti), tinklaraščio rašymas (vietoj bloginimas). Rečiau, bet pasitaikantys fotoblogas ir videoblogas turi lietuviškus atitikmenis: nuotraukų tinklaraštis, fototinklaraštis.

Oficialiojoje vartosenoje skolinys blogeris vis dažniau keičiamas Svetimžodžių atitikmenų sąraše teikiamu lietuvišku atitikmeniu tinklaraštininkas, -ė.