Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Informuojame, kad yra parengti žemės sklypo kad. Nr. 5647/0004:0126, esančio Medšarkių k. 2A, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., plotas - 3,0988 ha, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniai, aiškinamasis raštas ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parengtas pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus vedėjo 2017-03-10 įsakymą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. 14VĮ-180-(14.14.2.).

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planavimo organizatorius: Jolantas Kontrimas.

Projekto tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo kadastro Nr. 5647/0004:126, adresas Medšarkių k. 2A, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., dalyje parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai", į./k. 300975770; adresas: Gegužės g.1, Klaipėda, projekto autorius Edmundas Petrauskas (kval. Paž. Nr. 2R-KP-283, 2009-04-24).

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2017-06-12 iki 2017-06-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-32451.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB "Kartografiniai projektai", Vytauto g. 17, Ila., LT-97131 Kretinga bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2017-06-27 09:00 UAB "Kartografiniai projektai", Vytauto g. 17, Ha., Kretinga. Telefonas pasiteiravimui:8 46 493322.