Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

Numatomo projektuoti statinio adresas: Antano Vaičiaus g. 15, Kretingos m.

Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:732.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1 pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė ir jų autorius: UAB „Kartografiniai projektai“ projektų vadovas, Andrius Žilius (atestato Nr. 34849), Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Antanas Martinaitis, tel. 8 608 13994, adresas: V. Kudirkos g. 7-6, Kretingos m.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-06-05 iki 2017-06-19. Tel. (8 445) 78199.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2017-06-19 17.10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai