Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: 

Kretingos r. sav., Kartenos sen., Gintarų k. Gėlių g. 16A. Sklypo kadastrinis Nr. 5627/0005:410 Kartenos k. v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Administracinės paskirties pastatai (7.2), kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

3. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

UAB „Sava ranga“, el. p. info [at] savaranga [dot] lt, tel. 8 611 38411.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): 

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, tel. +370 614 35052, el. p. t [dot] ignatavicius [at] linasagro [dot] lt

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kretingos rajono savivaldybės interneto puslapyje www.kretinga.lt ir adresu Kretingos r. sav., Kartenos sen., Gintarų k. Gėlių g. 16A, darbo dienomis 8:00–12:00 ir 13–17 val. nuo 2017-05-23 iki 2017-06-06, tel. +370 614 35052

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti statytojui ir/ar projektuotojui aukščiau nurodytais adresais iki 2017 m. birželio 6 d.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2017 m. birželio 7 d. 17.00 val., adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga (Kretingos rajono savivaldybės patalpose).

 Projektiniai pasiūlymai