Organizuojama atranka pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti

Organizuojama atranka Kretingos rajono savivaldybės architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 11 kategorija) pakaitinio valstybės tarnautojo pareigoms eiti.

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijų mokslų srities, statybos inžinerijos arba kraštotvarkos krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais bei išmanyti teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, atranką organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 26 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu: www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., savanorių g. 29A, Kretingoje, arba tel. (8 445) 51 031, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo. Asmenys, norintys teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą.