Gyventojų, gyvenančių netoli vadinamosios žvyrduobės, dėmesiui

Š. m. gegužės 24 d. 17 val. „žvyrduobėje“ vyks pasitarimas su vietos gyventojais dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo. Kviečiame dalyvauti.

Vaikų žaidimų aikštelė bus įrengiama įgyvendinat projektą „Šeimos slėnis“, finansuojamą 2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.