Gegužės 25 dieną – 26-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 25 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 26-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 25 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.

Gegužės 22-24 d. kviečiami komitetų posėdžiai.

Informacinių technologijų skyrius