Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Dangiras Samalius
Dangiras Samalius
Pirmininkas
Mob.
+370 631 91411
Tautvydas Jonušas
Tautvydas Jonušas
Pirmininko pavaduotojas
Mob.
+370 679 14845
Brigita Barkauskaitė
Brigita Barkauskaitė
Narė
Martynas Bružas
Martynas Bružas
Narys
Romualdas Jablonskis
Romualdas Jablonskis
Narys
Mob.
+370 686 35776
Lina Jadenkuvienė
Narė
Tel.
+370 445 78937
Vaida Jakumienė
Vaida Jakumienė
Narė
Mob.
+370 610 24086
Vaidas Kuprelis
Vaidas Kuprelis
Narys
Mob.
+370 686 29059
Gintarė Pociūtė
Gintarė Pociūtė
Narė
Vygantas Šeputis
Narys

Funkcijos:

  • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

  • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

  • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

  • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

Susiję dokumentai