Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Živilė Bružaitė
Živilė Bružaitė
Narė
Mindaugas Černeckis
Mindaugas Černeckis
Narys
Mykolas Daračius
Narys
Ula Gaubė
Narė
Lina Jadenkuvienė
Narė
Vaida Jakumienė
Vaida Jakumienė
Narė
Vaidas Kuprelis
Vaidas Kuprelis
Narys
Tomas Perkumas
Narys
Vilma Preibienė
Vilma Preibienė
Narė
Agnė Račkauskaitė
Narė

Funkcijos:

  • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

  • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

  • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

  • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

Susiję dokumentai