Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdymas

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (...).

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas. Gyventojams leidžiama pasirinkti, ar kurti daugiabučių namų savininkų bendriją, ar pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Trečioji galimybė yra Savivaldybės skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį gali pasirinkti patys namų gyventojai.

Informacija asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintas Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, Žin., 2013, Nr. 69-3457), prašymus pateikia Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga (el. p. savivaldybe@kretinga.lt).

Susiję dokumentai

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės 2020 m. ataskaita.