Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūros