Viešojo pirkimo komisija

Pirmininkas

  • Darius Martinkus – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

Nariai

  • Rima Lukauskienė – Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja
  • Edita Samalienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
  • Sonata Skominienė – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
  • Aušra Margevičienė – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
  • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijas rasite čia.