Visuomenės informavimas apie numatomą, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir statybos projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žemaitės al. 1, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0006:154;

Vilniaus g. 16, Kretingos m., kad. Nr. 5634/0006:356.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, visuomeninės paskirties teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Šilumos tiekimo tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Projekto vadovas, Andriejus Charitonovas (kvalifikacijos atestatas Nr. 36035, išduotas nuo 2016-04-29), MB „AJUSPRO“, Taikos pr. 96, Klaipėda, tel. Nr. +370 615 27065, el. p. [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Kretingos šilumos tinklai“, Žalioji g. 3, Kretingos m., el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 77701.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kretingos r. savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.kretinga.lt/skelbimai arba tel. Nr. +370 615 27065, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-12-18, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 615 27065, darbo dienomis 9-18 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Savanorių g. 29A, Kretinga, 2023-12-18, 15:10 val.

Projektiniai pasiūlymai

Brėžinys

Susiję skelbimai