Informuojame visuomenę apie rengiamą detaliojo plano koregavimą

Informuojame visuomenę apie rengiamą Žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5660/0004:75, Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano, 2014-09-12 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, įsakymo Nr. A1-741, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Kretingos r. sav., Kretingos sen., Kvecių k., Paparčio g. 7, kadastrinis Nr. 5660/0004:419, kurio plotas – 0,1832 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Savanorių g. 29A, 97111, Kretinga, tel.: +370 445 51294, el. paštas: savivaldybė@kretinga.lt.

Projekto rengėjas: Donatas Rumšas, Sodų g. 34-31, Palanga. Projekto vadovas: Donatas Rumšas, tel. +370 663 57433, el. paštas: [email protected].

Projekto užsakovas: A. Ž. ir J. Ž. (fiziniai asmenys)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamas detaliajame plane numatytas aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas projektuojamame žemės sklype. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-26 iki 2022-06-08 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.kretinga.lt/, Kretingos rajono savivaldybės patalpose, adresu Savanorių g. 29A, Kretingoje, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-08 d. imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Susiję skelbimai