Gyvenamąją vietą deklaruoti galima ir kitos paskirties būstuose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad teismų praktikoje Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2 dalyje apibrėžta sąvoka gyvenamoji patalpa vertinama ne kaip teisinė, bet kaip faktinė gyvenamoji patalpa, t. y. patalpa, kurioje asmuo iš tikrųjų gyvena, nepriklausomai nuo jos paskirties ir siekiant užtikrinti galimybę deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą platesniam asmenų ratui, VĮ Registrų centro direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-83 pakeistos Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės.

Nuo š. m. kovo 29 d. galiojantys šių taisyklių pakeitimai leidžia asmenims, privalantiems deklaruoti savo gyvenamąją vietą, deklaruoti ją ne tik gyvenamosios paskirties pastatuose (patalpose), bet ir kitos paskirties būstuose (pvz. sodo namuose, kaimo turizmo sodybose, kūrybinėse patalpose ir t.t). Ši tvarka galioja tik asmenims, atvykusiems į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą asmeniškai. Deklaruojant gyvenamąją vietą elektroniniu būdu, tvarka nesikeičia.

Detaliau su Taisyklių pakeitimais galima susipažinti valstybės įmonės Registrų centro internetiniame puslapyje arba Teisės aktų registre.