Sudarytas preliminarus nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašas

Primename, kad šiais metais vėl yra sudarytas nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas. Į šį sąrašą įtrauktų žemės sklypų valdytojams bus skaičiuojamas 4 proc. žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas.

Šiuo metu į nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašą įrašyti 581 žemės sklypų savininkai, nuomininkai arba naudotojai. Jie artimiausiu metu raštu bus informuoti, kad jų turimas sklypas yra įtrauktas į sąrašą ir bus taikomas nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytas 4 proc. žemės ar žemės nuomos mokesčio tarifas pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Asmenys, gavę šią informaciją ir manantys, kad jų turimi sklypai neatitinka nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatytų kriterijų, per 15 darbo dienų nuo gauto pranešimo turi teisę kreiptis į aptarnaujamos teritorijos seniūniją dėl išbraukimo iš sąrašo. Tam būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas buvo sutvarkytas iki šių metų liepos 1 dienos.

Asmuo taip pat gali pateikti dokumentus, jeigu kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą (išskyrus šio turto areštą dėl jo savininkui inkriminuojamos neteisėtos veikos) ir (ar) juo negalima naudotis dėl atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo. Komisija, išnagrinėjusi kreipimąsi, priims sprendimą dėl žemės sklypo (sklypų) įtraukimo ar neįtraukimo į sąrašą.

Galutinis sąrašas po atliktų pakeitimų Savivaldybės administracijos direktoriui bus teikiamas tvirtinti ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas iki rugsėjo 1 dienos bus pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl apmokestinimo žemės mokesčio tarifu bei Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui dėl apmokestinimo žemės nuomos mokesčio tarifu.

Pasitikslinti, ar Jūsų žemės sklypas nėra įtrauktas į nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų sąrašą, galima kreipiantis į seniūniją, kurios teritorijoje yra apleistas žemės sklypas, arba čia: preliminarus nenaudojamų ir apleistų sklypų sąrašas .

Susiję skelbimai