Informacija dėl apleistų ir neprižiūrimų statinių

Kretingos rajono savivaldybės administracija primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodymais,  turi prižiūrėti ir tvarkyti pastatus (statinius) bei vykdyti statinių naudotojų pareigas, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje:

  1. naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį;
  2. laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;
  3. šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
  4. suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
  5. tvarkyti aplinką ir teritorijas prie pastatų.

Informuojame, kad apleistų pastatų (statinių) savininkai (naudotojai) bus traukiami į Apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių sąrašą ir apmokestinami padidinto tarifo (3 procentų) nekilnojamojo turto mokesčiu.

Susiję skelbimai